Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c

Thuy��n co� h��ng t�n
Y� cu�a c�u tha�nh ng�� na�y la� b��ng ta�i tri� th�ng minh ��� m���n s��c ng���i, s��c cu�a va� ta�i l��c cu�a ng���i kha�c ��� �a�t t��i mu�c �i�ch cu�a mi�nh.
Phu� kinh thi�nh t��i
 Phu� kinh thi�nh t��i co� nghi�a la� ca�i ca�nh m��n gai sau l�ng ���n nh��n l��i v��i ���i ph��ng. La� chu� ���ng ���n chi�u �o�n va� xin l��i ng���i.
Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
• Thanh s��c c�u l�� 11-28 14:32 • Thanh Danh lang ti�ch 11-28 14:32
• Th��ng phong ba�i tu�c 11-22 14:00 • Thanh ��ng ki�ch t�y 11-21 14:15
• San san lai tri� 11-14 14:33 • Sa�t th�n tha�nh nh�n 11-14 14:33
• Tang gia chi khuy��n 11-07 15:58 • Sa�t k� y�n du�ng ng�u �ao 11-07 15:44
• Tam nh�n tha�nh h�� 10-31 13:58 • Tam l��nh ngu� th�n 10-31 13:57
• Tam th��n chi thi��t 10-24 15:14 • Ta�i �ng th��t ma� 10-24 15:12
• Nh��p m��c tam ph�n 10-17 15:12 • Nhu� t�� kha� gia�o 10-17 15:09
• Nh� ng� ���c thu�y 10-10 09:50 • Nh� ho�a nh� ��� 10-10 09:47
• Nh��t m�� ��� cu�ng 10-03 21:43 • Nhi��m nh�n duy hi��n 09-26 15:33
• Nh�n nh�n t�� nguy 09-19 16:48 • Nh��n nhu�c phu� tro�ng 09-12 15:39
Xem ti��p>>

Gia Ca�t L���ng

Ban Si�u

Nha� s�� ho�c TQ T� Ma� Quang
Xem ti��p>>