Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc

Thuyền cỏ hứng tên
Ý của câu thành ngữ này là bằng tài trí thông minh để mượn sức người, sức của và tài lực của người khác để đạt tới mục đích của mình.
Phụ kinh thỉnh tội
 Phụ kinh thỉnh tội có nghĩa là cài cành mận gai sau lưng đến nhận lỗi với đối phương. Là chủ động đến chịu đòn và xin lỗi người.
Truyện thành ngữ Trung Quốc
• Thanh sắc câu lệ 11-28 14:32 • Thanh Danh lang tịch 11-28 14:32
• Thương phong bại tục 11-22 14:00 • Thanh đông kích tây 11-21 14:15
• San san lai trì 11-14 14:33 • Sát thân thành nhân 11-14 14:33
• Tang gia chi khuyển 11-07 15:58 • Sát kê yên dụng ngưu đao 11-07 15:44
• Tam nhân thành hổ 10-31 13:58 • Tam lệnh ngũ thân 10-31 13:57
• Tam thốn chi thiệt 10-24 15:14 • Tái ông thất mã 10-24 15:12
• Nhập mộc tam phân 10-17 15:12 • Nhũ tử khả giáo 10-17 15:09
• Như ngư đắc thủy 10-10 09:50 • Như hỏa như đồ 10-10 09:47
• Nhật mộ đồ cùng 10-03 21:43 • Nhiệm nhân duy hiền 09-26 15:33
• Nhân nhân tự nguy 09-19 16:48 • Nhẫn nhục phụ trọng 09-12 15:39
Xem tiếp>>

Gia Cát Lượng

Ban Siêu

Nhà sử học TQ Tư Mã Quang
Xem tiếp>>