Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc

Hoan nghnh cac ban tham gia cuc thi "ai Loan Hon ao ep giau cua Trung Quc"
Cuc thi ln nay co 10 giai c bit va cac giai Nht, Nhi va Ba gianh cho thinh gia nm chu trn th gii. 10 thinh gia giai c bit cua 10 nc se c mi n Trung Quc thm quan du lich trong mt tun.
Vn kin thc
• Qua trinh la chon biu tng -lim-pich Bc Kinh 2008 2005-11-14
• Giai ap ban Phan Hoang Anh v Quc ca Trung Quc 2005-10-05
• Giai ap ban Vo Quc Nguyn v ngi thit k Quc Ky Trung Quc 2005-09-26
Xem tip>>
Bn tinh ban
• Thinh gia Vit Nam quan tm chuyn thm Vit Nam cua tng bi th CS Trung Quc H Cm ao 2005-10-31
• Mi cac ban n lam quen 2005-10-10
• Li chuc mng Quc khanh Trung Quc n t t Vit 2005-10-03
Xem tip>>
Nhng li tm s
• Ba iu tm s ... 2005-11-30
• Tit tri Bc Kinh- D bao trang web- ... va nhng li tm s 2005-11-28
• Chuc mng Ngay Nha Giao Vit Nam 2005-11-21
Xem tip>>
Con na...con na...
• Nhng li chuc mng va nguyn vong tt ep cho quan h Trung Vit 2005-11-07
• Cac ban vn mun chuc mng ... 2005-11-02
• Cam nhn cua mt s ban thinh gia i vi bui tng thut tai ch l khai mac Hi ch TQ-Asean ln th hai va din an cao cp thng mai va kinh t TQ-Asean. 2005-10-26
• Trich oan li phat biu cua pho thu tng thng trc Vit Nam Nguyn Tn Dung tai Din an thng mai kinh t Vit -- Trung 2005-10-24
• Thinh gia Vit Nam tip tuc chuc mng tau Thn chu 6 ch ngi 2005-10-17
Xem tip>>
ai LoanHon ao ep giauTQ
• Cam nhn v cuc thi "ai Loan Hon ao ep giau cua Trung Quc" 3 11-23 17:26
• Cam nhn v cuc thi "ai Loan Hon ao ep giau cua Trung Quc" 2 11-16 17:48
• Cam nhn v cuc thi "ai Loan Hon ao ep giau cua Trung Quc" 1 11-09 16:10
More>>
Ti vi chng trinh ting VN - CRI
• Trich oan bai vit "Ti vi Ban Vit Ng CRI"  Phn V 2005-08-24
• Trich oan bai vit "Ti vi Ban Vit Ng CRI  Phn IV  2005-08-17
• Trich oan bai vit "Ti vi Ban Vit Ng CRI   phn III 2005-08-15
• Trich oan bai vit "Ti vi Ban Vit Ng CRI"  phn II  2005-08-05
• Trich oan bai vit "Ti vi Ban Vit Ng CRI"   phn I 2005-08-04
• Tm s vi Ban Vit Ng  2005-07-20
• Tinh cam cua ngi con cao nguyn VN i vi Ban Vit ng 2005-07-13
• Ban ting Vit Nam ai phat thanh Quc T Trung Quc mai mai trong long ti 2005-06-23
• Li ngn tinh dai  2005-06-20
• Tui 55 2005-06-01
Xem tip>>