Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc


Vai net v tau bay vu tru
Nhng iu bi quyt khoa hoc trong cac chuyn ra khi Ty Dng cua Trinh Hoa 07-19 13:03
Ngay 11 thang 7 va qua la ngay ky nim nha hang hai vi ai cua nhn loai la ng Trinh Hoa ra khi Ty Dng (n Dng ngay nay ) tron 600 nm .
Xem tip>>
TQ coi trong vic bao v quyn s hu tri tu
Vi muc ich bao v thanh qua cua nhng ngi lao ng tri oc , ngay t 100 nm v trc , cng ng quc t a thit lp ch bao v quyn s hu tri tu ...
Xem tip>>
Khoa hoc va i sng
• Tau vu tru co ngi lai la 'chic ni ' cua thanh qua khoa hoa ky thut mui nhon 2005-11-29
• Phong tau vu tru co ngi lai anh du sc manh tng hp ln manh cua mt nc 2005-11-29
• Chuyn gia dinh dng cho rng, n hoa qua sau ba cm la s ng nhn m thc 2005-11-25
• Vn-xin phong chng st ret mi m phong s phan ng min dich cua ngi 2005-11-24
• Trung Quc thu c tin trin trong vic nghin cu thuc Trung y mi chng xenlul hoa gan 2005-11-24
• Phng phap bao ch ng Dc 2005-11-22
• Nganh nui nga Tn Cng lai tri dy 2005-11-18
• TQ thi im ly "Lin minh cng nghip" thuc y cng nghip phat trin 2005-11-17
• ng y va ng Dc nhn c s hoan nghnh tai hn 120 nc va khu vc 2005-11-15
• Ni san xut va thu thp tai liu ng Dc 2005-11-08
• S nghip tau vu tru co ngi lai cua TQ bc sang giai oan phat trin mi 2005-11-02
• Ci ngun cua ng Dc va s phat trin cua ng Dc hoc 2005-11-01
• Tn la va v tinh cua TQ vn lp lanh trn vu tru sau khi Tau vu tru Thn Chu 6 khai hoan 2005-10-25
Xem tip>>