Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc


Sinh vin ai Loan rt mun n ai luc theo hoc ai hoc
Xem tip>>
Anh Lin-qian-xiek ngi Han Quc phat trin s nghip tai thanh ph Uy Hai Trung Quc. 05-04 13:41
Uy Hai la thanh ph duyn hai cua tinh Sn ng min ng Trung Quc. Thanh ph nay tng i gn Han Quc, ngi xung may i khoang 2 ting ng h la ti bn cang In-xn Han Quc...
Xem tip>>
Chuyn gia may o cho thi trng tiu dung hang xa xi Trung quc 06-07 10:03
Hang xa xi phm nh nc hoa, ng h eo tay nhan hiu ni ting, a qui, qun ao t tin.v.v...
Xem tip>>
i sng xa hi
• Chinh phu trung ng Trung Quc ht sc ung h s phat trin cua Tn Cng 11-30 17:14
• Nhng ngi ai din a m ra con ng thng mai va bc nhip cu vang cho s phat trin nng nghip cua tinh Cat Lm 11-29 16:54
• Cu lac b tui tre--Bui giang cua ai s Vit Nam Trn Vn Lut 11-29 14:23
• Thng Hai gy dng hinh tng thanh ph sc khoe mi. 11-23 10:08
• Cu lac b tui tre --"Trang bi" sinh vin -- may nghe nhac MP3 11-22 09:37
• Thng li chung cua cuc chin tranh nhn dn th gii chng phat xit --- Phong vn chin si hng qun Lin X nm xa tham gia cuc chin tranh Trung Quc chng phat xit Nht 11-16 16:59
• Cu lac b tui tre --"Trang bi" sinh vin -- in thoai di ng 11-15 16:47
• Cng oan cac cp Trung Quc a phat huy tac dung quan trong v vic bao v quyn li hp phap cua cng nhn 11-09 11:00
• Cu lac b tui tre --"Trang bi" sinh vin -- may vi tinh 11-08 14:51
• Xe hi lam thay i phng thc sinh hoat cua ngi Thanh Trung Quc 11-04 16:50
Xem tip>>