Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-30 17:14:57    
Chinh phu trung ng Trung Quc ht sc ung h s phat trin cua Tn Cng

cri
CRI : Nm nay khu t tri Vy-ua Tn Cng Trung Quc thanh lp tron 50 nm. 50 nm qua, trc s ung h manh me cua chinh phu trung ng va s cung nhau n lc cua cac dn tc Tn Cng , vung t chim mt phn sau lanh th Trung Quc a co nhng bin i to ln.

Mu-he-ta-er nm nay 17 tui, ngi dn tc Ca-dc, ang hoc lp 12 trung hoc noi:

iu kin hoc tp y rt tt, em chun bi sang nm thi vao khoa toan trng ai hoc Thanh Hoa Bc Kinh, mong sau nay tr thanh nha Toan hoc, giai quyt nhng vn ma n nay con cha giai quyt, tr thanh ngi co ich cho t nc.

La mt nha trng day ting Ca-dc ln nht khu vc A-le-tai, bit bao hoc sinh dn tc Ca-dc trng nay a thi vao cac trng ai hoc va cao ng, i vao cac nganh ngh, tr thanh nhn tai trong cac linh vc.

Nu tr v hn 50 nm trc y, con em ba con Tn Cng kho ma co dip cp sach ti trng. Nm 1949, ca Tn Cng chi co mt trng ai hoc, 11 trng trung hoc cac loai, ma trng lp n s, iu kin giang day rt kem. Toan khu t tri Tn Cng co 90 o/o dn s khng bit ch. Trai qua 50 nm phat trin, tinh hinh giao duc cua Tn Cng a thay i v cn ban. Hin nay ca khu t tri co hn 8600 nha trng cac cp, co gn 4 triu 400 nghin hoc sinh ang hoc tp tai nha trng, trong o co gn 60 o/o la hoc sinh dn tc thiu s. Nm ngoai, chinh phu trung ng Trung Quc a chi 140 triu ng nhn dn t cho tt ca cac em hoc sinh trung tiu hoc ngheo kho u c hng giao duc min phi. Do ph cp giao duc nn hin nay ti l ngi mu ch trong khu t tri Tn Cng khng y 2 o/o.

Tc phat trin xy dng c ban cua Tn Cng cung nhanh chong nh nganh giao duc. Khu t tri thanh lp 50 nm qua, chinh phu trung ng va Tn Cng a bo ra nhiu tin cua, tng cng xy dng cng trinh c ban nh thuy li, giao thng, thng tin, bao v mi trng sinh thai.v.v... Trong o, hn 20 nm gn y Tn Cng a hoan thanh u t tai san c inh trn 780 ti ng nhn dn t, trong o chinh phu trung ng u t gn mt na. Thi ky u mi thanh lp khu t tri Vy-ua Tn Cng, ca khu t tri chi co my con ng quc l s sai, khng co ng st, la va lac a la cng cu giao thng chu yu cua moi ngi. Trai qua my chuc nm phat trin, Tn Cng ngay nay a hinh thanh mang li giao thng hin ai an xen gm ng st, ng quc l, hang khng dn dung.v.v... Trong o, ng quc l co chiu dai hn 86 nghin km, ng st vn hanh dai gn 3 nghin km. Hang khng dn dung Tn Cng ni lin vi 60 thanh ph ln va va trong nc va nc ngoai, vi chiu dai cac tuyn bay dai hn 110 nghin km, co tng chiu dai cac tuyn bay hang khng dn dung dai nht trong cac tinh va khu t tri cua Trung quc.

Chu tich khu t tri Vy-ua Tn Cng Si-ma-yi co cam xuc su sc i vi s thay i tinh hinh giao thng cua Tn Cng, ng cho chung ti bit :

Tn Cng ngay nay khng phai la Tn Cng trc y, thp nin 50 th ky 20, nhng ngi trong nc va nc ngoai cha n Tn Cng cho rng Tn Cng ht sc xa xi. Nhn dn cac dn tc Tn Cng trai qua 50 nm oan kt phn u, Tn Cng ngay nay a khng con xa xi na, tai sao ti noi nh vy, nm 1962 ti ngi xe tai t Ka-shi min nam Tn Cng n U-rum-xi hoc ai hoc mt 7 ngay, hin nay ap may bay chi mt 90 phut.

Theo a nhip bc xy dng cng trinh c s khng ngng tng nhanh, mi trng u t cua Tn Cng cai thin ro rt. Hn 20 nm gn y, u t bt ng san xa hi Tn Cng lun gi mc tng gn 20 o/o hang nm. Theo a thc thi hang loat hang muc ln, Tn Cng a tr thanh c s gia cng quan trong v nng nghip, nng lng va mu dich cua Trung Quc. Nm 2004, tng san lng thu nhp cua Tn Cng at 220 ti ng nhn dn t, tng gp hn 40 ln so vi 50 nm trc. Bi th ang uy khu t tri Vy-ua Tn Cng Vng Lac Tuyn cho chung ti bit, nhn dn cac dn tc Tn Cng cung khng ngng c li ich thit thc trong s phat trin nhanh chong cua kinh t. ng chi Vng Lac Tuyn noi :

Kinh t phat trin nhanh chong lam cho mc sng nhn dn nng cao vng vang, nht la trong hn 20 nm cai cach m ca gn y, nhn dn cac dn tc Tn Cng a li ich thit thc nhiu nht, la thi ky nng cao mc sng nhanh nht. Nm 2004, thu nhp binh qun ngi thanh thi la 7503 ng nhn dn t, tng gp 24,5 ln so vi nm 1978, thu nhp binh qun nng dn chn nui la 2245 ng nhn dn t, tng gp 19,8 ln so vi nm 1978. Mc sng va iu kin c tru cua cac dn tc Tn Cng c cai thin thm mt bc, mc tiu dung cua c dn nng cao ro rt.

Tn Cng la khu vc c tru tp trung nhiu dn tc, dn tc thiu s chim 60 o/o trong hn 19 triu dn s cua ca khu t tri, trong o chu yu la dn tc Vy-ua, Ca-dc, Hi va Mng C. Khi khu t tri Vy-ua Tn Cng mi thanh lp, can b dn tc thiu s cua ca khu t tri mi co hn 40 nghin ngi. Trai qua 50 nm, gi y can b dn tc thiu s Tn Cng a vt hn 340 nghin ngi, chim trn 50 o/o tng s can b cua ca khu t tri. Trong o, can b n dn tc thiu s chim 66 o/o tng s can b n trong khu t tri.

Tn cng co hn 9 triu ngi tin ngng tn giao, chung ti trong khi phong vn c bit, chinh sach t do tin ngng tn giao cua Trung Quc c thc thi rt tt Tn Cng. Cu Re-he-man ngi dn tc Vy-ua ia khu Ha-shi min nam khu t tri Tn Cng la mt tin ngoan ao Muslim. Cu cho chung ti bit :

Chinh sach cua chinh phu v mt t do tin ngng rt tt, moi ngi v mt nay u rt t do, khng bi han ch.

Thng k cho thy, hin nay Tn Cng co hn 24 nghin ni hoat ng tn giao, trong o chu yu la n Hi, co 29 nghin nhn vin chuyn trach tn giao. Nhn si tn giao, n tn giao va hoat ng tn giao binh thng cua cac tin dn chung c bao v tn trong.

Theo k hoach phat trin cua chinh quyn khu t tri Vy-ua Tn Cng, Tn Cng nay mai se tin thm mt bc tng nhanh tin xy dng cng trinh c s, ng thi chuyn hoa u th tai nguyn cua minh thanh u th kinh t. n nm 2020, tng san lng trong nc cua khu t tri Vy-ua Tn Cng se at 420 ti ng nhn dn t, cung ca nc tin vao xa hi kha gia mt cach toan din, nhn dn cac dn tc Tn Cng cung se co cuc sng ngay cang kha gia.