Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-19 17:00:38    
Sinh vin ai Loan rt mun n ai luc theo hoc ai hoc

Xin Hua
Theo tin Tn Hoa Xa: Trung tun thang 9, n sinh vin Vng Bao Ham n t thanh ph Cao Hung ai Loan a n hi trng nha trng, tham gia l khai giang cua trng ai hoc s pham Hoa ng. Vng Bao Ham rt phn khi, bi vi sau l khai giang, c se chinh thc tr thanh sinh vin mi nm 2005 chuyn nganh quan ly du lich Hoc vin thng mai trng ai hoc s pham Hoa ng.

Nm 2005, co hn mt nghin sinh vin ai Loan a thi vao cac trng ai hoc ai luc nh Vng Bao Ham, ho phn b tai cac trng ai hoc ni ting Bc Kinh, Thng Hai, Quang Chu v.v.

"Nm hoc nay, hoc phi cua em la 5 nghin nhn dn t, nu hoc ai hoc tai ai Loan, thi khng chi nh vy, vi du nh trng ai hoc cng lp nh trng ai hoc ai Loan, ai hoc Thanh Cng v.v, hoc phi mi nm mt khoang 25 nghin nhn dn t, con hoc phi trng ai hoc t ni ting nh trng ai hoc Phu Nhn con cao hn nhiu." Vng Bao Ham noi.

Vng Bao Ham cho phong vin bit, nm c ln hai tui, b me c a n ai luc u t. Hin nay co mt nha may san xut nguyn vt liu hoa hoc quy m khng nho tai Thng Hai, co Cng ty va nha cua minh tai ni thanh Thng Hai. Ban thn c a hoc tiu hoc va trung hoc tai Thng Hai.

"Em hoc khoa quan ly du lich, ngun du lich ai luc phong phu nh vy, sau nay se ngay cang m ca, n luc o c hi vic lam nht inh se ngay cang nhiu. Em d inh sau khi tt nghip se i My, Thuy Si hoc thm vai nm, ri mi v ai luc lam vic, lam mt hng dn vin du lich xut sc, gii thiu Thng Hai, gii thiu ai luc vi du khach hai b eo bin va cac ni trn th gii." Vng Bao Ham noi, c bit co rt nhiu sinh vin ai Loan, k ca bc an anh, an chi cua c u rt mun n ai luc hoc tp, lam vic.

C noi, theo a giao lu kinh t, vn hoa v.v gia hai b ngay cang gn bo, sinh vin ai Loan mong moi n ai luc hoc tp tt se ngay cang nhiu ln.

Theo thng k, nm 2005, ai luc co 70 trng ai hoc nhn sinh vin ai Loan. K t nm 1985, cac trng ai hoc ai luc bt u nhn sinh vin ai Loan vao hoc. T nm 1985 n nm 2000, ca thay a tuyn nhn 2895 sinh vin h chinh quy va 864 nghin cu sinh cua ai Loan; nm 2001 n nm 2004, ca thay tuyn nhn 2875 sinh vin h chinh quy va 2766 nghin cu sinh ai Loan, trong o, nm 2004, s sinh vin ai Loan n ai luc theo hoc a lp mc cao mi, at 1777 ngi.

Cac chuyn nghip ma sinh vin ai Loan theo hoc tai cac trng ai hoc ai luc, chu yu tp trung phap lut, du lich, tai vu k toan tai chinh, Trung y dc cung vn hoc, lich s, tn giao v.v .