Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
 
• Anh Lin-qian-xiek ngi Han Quc phat trin s nghip tai thanh ph Uy Hai Trung Quc. 05-04 13:41
•  cho mun van nng dn u co th kham cha bnh --- Uy vin chinh hip ban v Ch hp tac y t nng thn kiu mi 03-09 18:49
• Quan nim va con ng tim cng n vic lam cua sinh vin Trung Quc bt u xut hin xu hng a dang hoa 12-01 11:38