Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-05-04 13:41:57    
Anh Lin-qian-xiek ngi Han Quc phat trin s nghip tai thanh ph Uy Hai Trung Quc.

cri
Uy Hai la thanh ph duyn hai cua tinh Sn ng min ng Trung Quc. Thanh ph nay tng i gn Han Quc, ngi xung may i khoang 2 ting ng h la ti bn cang In-xn Han Quc. Nhiu nm qua, thanh ph Uy Hai a ra sc kin tao mi trng nha ti ep, cai thin mi trng u t, thu hut rt nhiu ngi Han Quc n y phat trin, anh Lin-qian-xiek la mt trong s nhng ngi Han Quc o. Anh Lin-qian-xiek rt thich Uy Hai, anh day hoc va kinh doanh trng T-cn- y, on v con n sinh sng y. Trong tit muc "i sng xa hi" hm nay, mi cac ban nghe cu chuyn v anh Lin-qian-xiek sinh sng va lp nghip thanh ph Uy Hai Trung Quc.

Anh Lin-qian-xiek nm nay 40 tui tinh tinh ht sc khim nhng, tip khach u cung kinh cui u chao hoi bng ting Han quc, lam cho ngi ta cam thy rt thn thit. Khi Han Quc, anh la giao s khoa Trung vn mt trng ai hoc thanh ph X-un, anh am hiu Trung vn, nghin cu su vn hoa Trung Quc.

Anh Lin-qian-xiek cho bit, anh cam n s gii thiu nhit tinh cua anh trai nn anh mi quyt inh n Uy Hai, anh trai anh tng kinh doanh y, ht sc khen ngi mi trng u t va c tru cua Uy Hai. Trc s kin nghi cua anh trai, mua he nm ngoai, anh Lin-qian-xiek a n Uy Hai Trung Quc :

Nm ngoai ti va n Uy Hai, cam thy y co phn ging nh Han Quc, cam thy nh v n nha. Uy Hai khng khi mat me, trong lanh, moi ngi y u rt hoa thun, ti sinh sng y rt thoa mai.

Uy Hai la mt thanh ph co phong canh ht sc ti ep, a c giai c tru Lin hip quc nm 2003. Anh Lin-qian-xiek cho bit, anh sinh hoat trong mi trng nay rt vui ve va rt t nhi. Anh tuy gioi ch nghia Trung Quc, nhng khng bit noi ting ph thng Trung Quc, do ngn ng bt ng nn gy nhiu chuyn ci. Anh rut hai t mt ng t trong vi ra va noi, m "Mt" ting ph thng Trung Quc va ung cach phat m "Hai" ting Han Quc, co mt ln anh mua sm, ngi ta oi mt ng thi anh a hai ng.

Tuy anh khng thng thao ngn ng, nhng khng anh hng cng tac va tip xuc vi moi ngi. Anh day ting Han quc hoc vin Tn Xinh thanh ph Uy Hai. ung 9 gi sang hang ngay la anh ln lp giang bai cho hoc sinh. Hoc sinh cho bit, nghe anh giang bai la mt cach hng thu, anh dung ngn ng ng tac phong phu giai thich mt t nao o, ng tac khoa trng va cach biu at sinh ng lam cho ca giang ng tran ngp ting ci vui ve. Cac em hoc sinh rt nhanh chong gn gui vi anh. Em Thi Tinh noi :

Khi chung em ln lp nghe giang, gp nhng ch khng hiu, thy giao dung ng tac biu at rt t nhi di dom, lam cho chung em hiu ro va tip thu tht vui ve, ma khng khi trong gi hoc rt nhn nhip.

1  2