Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-29 16:54:55    
Nhng ngi ai din a m ra con ng thng mai va bc nhip cu vang cho s phat trin nng nghip cua tinh Cat Lm

Xin Hua
Theo Tn hoa xa: Anh Trng Thit Thach, ngi nng dn cua thn Khai An huyn Nng An tinh Cat Lm Trung Quc my nm qua tr thanh ngi rt ni ting, hng nm co hn 20 nghin con ln c tiu thu qua tay anh, anh Trng Thit Thach cung tr thanh ngi ai din nng nghip ni ting gn xa, trong khi bc nhip cu giup ba con dn lang m ra con ng tiu thu.

Nhng ngi ai din nh anh Trng Thit Thach co mt trong khp cac nganh ngh tinh Cat Lm, ho a bc mt nhip cu vang gia cac nng h va thi trng. Chu nghim hp tac xa mua ban tinh Cat Lm Vng Lm noi:

"Ho nm c tinh hinh thi trng, am hiu cht lng san phm, cung cp dich vu ca goi t t mua hang n vn chuyn cho khach hang, tr thanh ng lc thuc y ba con nng dn i vao thi trng, tng nhanh phat trin kinh t nng thn, hn na nhng ngi ai din cua nng dn a tng bc t 'i qun du kich' trc y phat trin thanh 'qun chinh quy'."

ng Vng Lm noi, trong thi ky quy hoach 5 nm ln th 11, h thng hp tac xa mua ban Cat Lm se dc sc thuc y i mi th ch, tip tuc tim toi m hinh mi hp tac kinh t thich ng yu cu kinh t thi trng, nng cao trinh t chc cho nng dn i vao thi trng, thanh lp cac loai hp tac xa chuyn mn, thanh lp cac hip hi lu thng nng san phm, hip hi ngi ai din nng dn, khin hn mt na nng h cua tinh Cac Lm tham gia t chc hp tac kinh t cac cp va cac loai, n nm 2010, t chc hp tac kinh t nng thn cua toan h thng se phat trin n 5000 t chc, tng thm thu nhp mt ty 400 triu t cho nng dn, s ngi ai din nng thn ln ti 105 nghin, dn dt 2 triu nng h.

Theo thng k, hin nay cac huyn tinh Cat Lm u a thanh lp hip hi t chc hp tac kinh t nng thn, co 608 hip hi hp tac kinh t nng thn cp xa va thi trn, 541 hip hi ngi ai din nng thn, tng cng co 3580 t chc hp tac kinh t nng thn, bao gm 1 triu 452 nghin nng h, chim 36.4o/o tng s nng h.

tinh Cac Lm, rt nhiu can b nng thn da vao u th co ngun thng tin rng cua minh a tham gia vao hang ngu nhng ngi ai din, thit thc hin mu hin k cho vic phat trin nng nghip, tng thm thu nghip cho nng dn. Cng ty dich vu xut khu rau xanh do ng Vng Nham, bi th chi b thn Van Bao thi trn Khai An huyn Nng An thanh lp, a khin cho mi ha rau xanh xut khu co thu nhp rong at ti 20 nghin nhn dn t, gp 5 ln so vi trng ng. Ba con nng dn thy co lai, a ua nhau mua ging trng rau xut khu. Chi trong thi gian hai nm, a co 320 nng h cua thn bt u trng rau xut khu, din tich t 22 ha trc y phat trin ti 200 ha.