Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-09 11:00:01    
Cng oan cac cp Trung Quc a phat huy tac dung quan trong v vic bao v quyn li hp phap cua cng nhn

cri

Nghe Online

S phat trin cua kinh t thi trng Trung Quc a ny sinh ra nhiu loai doanh nghip ch s hu, kin cho quan h lao ng cua Trung Quc phc tap nhiu hinh thc khac nhau. Mt s doanh nghip vi theo ui li nhun cao, nn thng xay ra s kin xm pham quyn li cua cng nhn. T chc cng oan cua Trung Quc a phat huy y u tac dung cua minh trong tinh hinh mi, tich cc bao v quyn li hp phap cua cng nhn, khng ngng sang lp nhng c ch mi bao v quyn li cho cng nhn. Gi y, ng ao cng nhn nu bi xm pham li ich cua minh, thi trc ht nghi n tim t chc cng oan giup giai quyt vn .

Anh ng Quang Hng nm nay hn 30 tui cach y hn mt nm a ky hp ng lam vic 1 nm vi mt doanh nghip t nhn thanh ph Nghia tinh Trit Giang min ng Trung Quc, hp ng inh c khi n han thi chu cua doanh nghip t nhn nay se tra hn 25 nghin nhn dn t lng ca nm cho anh Hng. Nhng nm nay sau khi hp ng n han thi chu cua doanh nghip t nhn nay vi n nn ma bo chn i ni khac, khng tra khoan lng ma anh Hng c linh. Anh ng Quang Hng lo lng va a tim n Tng cng oan thanh ph Nghia :

Luc o khi ti n ho tip on ti rt nhit tinh, hoi vic cua ti rt ti mi. Nhn vin cng tac khuyn ti khng nn nong vi, giai thich cho ti bit vic nay hoan toan co ly do x ly tt.

Do khng hiu bit nhiu v kin thc lut phap, nhn vin cng tac cua Trung tm bao v quyn li phap lut tng cng oan thanh ph Nghia a kin nhn giang giai cho anh Hng v nhng qui inh lut phap lao ng hu quan, ng thi giup anh vit n, gi n uy ban trong tai lao ng ngh nghip thanh ph Nghia gm ba c quan hp lai la c quan quan ly hanh chinh lao ng, Tng cng oan va cuc phat trin kinh t thanh ph.

Trc s n lc tich cc cua Trung tm bao v quyn li cho cng nhn cua tng cng oan thanh ph, vic chu doanh nghip khng chiu tra lng cho anh Hng rt nhan c Uy ban trong tai lp bin ban. Xet n tinh hinh kinh t cua anh Hng co phn kho khn, Tng cng oan thanh ph Nghia a ng ra can thip, khi ng trinh t tr giup phap lut, min phi tn thu tuc hu quan.

Anh Vng Da Thanh, can b Trung tm bao v quyn li phap lut tng cng oan thanh ph Nghia la mt trong nhng trong tai cua uy ban trong tai, ai din phia cng oan tham gia cng tac trong tai cua vu an nay. Anh cho chung ti bit :

Cha n phan quyt cui cung. Chung ti lun theo doi giup n khi anh Hng linh c tin lng cua minh.

Chung ti Tng cng oan thanh ph Nghia tinh Trit Giang thy, Trung tm bao v quyn li lut phap la mt c quan cng tac bn rn, co my day vn phong nh phong tip tn, phong t vn lut phap, phong hoa giai, phong trc ban in thoai nong bao v quyn li cng nhn vin. Theo pho chu tich tng cng oan thanh ph Nghia Triu Lam gii thiu, cng vic chu yu cua trung tm ngoai vic tham gia phn x tranh chp ma cng nhn gp phai trong lao ng, cung cp phuc vu ai din kin cao nh noi trn ra, con tham gia x ly iu hoa tranh chp lao ng, chu tri dan xp tranh chp lao ng, tin hanh bi dng lut phap i vi cng nhn vin.v.v...

Thanh ph Nghia tinh Trit Giang la mt thanh ph tp trung nhiu cng nhn vin t cac ni n lam vic, do co t chc cng oan tranh thu va bao v quyn li cho ho, cng nhn vin rt yn tm i vi mi trng lam vic y, hang nm co hang nghin hang van ngi t cac ni Trung Quc n thanh ph nho ni ting v san xut hang nht dung nay tim cng n vic lam.

1  2