Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-09 11:00:01    
Cng oan cac cp Trung Quc a phat huy tac dung quan trong v vic bao v quyn li hp phap cua cng nhn

cri

Thc ra khng chi ring thanh ph Nghia , t chc cng oan cac ni khac Trung quc cung ang tich cc phat huy tac dung cua minh. thanh ph Thin Tn min bc Trung Quc, cng oan ia phng t chc thanh lp Trung tm phuc vu lin hp cng nhn vin. y co hn 100 nhn vin, in thoai nong trc ban 24/24 ting ng h. Trung tm thit lp 7 h thng phan ng nhanh nh tr giup cng nhn vin kho khn, san xut an toan, d bao va iu hoa quan h lao ng.v.v..., xy dng h thng x ly tin tc ng b.

ng chi Tan Tng Qun, chu tich tng cng oan thanh ph Thin Tn ly vi du giup cng nhn vin bao v li ich san xut an toan, gii thiu tinh hinh cng tac cua trung tm :

Vi du nh u xay ra vn san xut an toan, ngi cua trung tm phuc vu chung ti lp tc n hin trng, c quan hu quan giai quyt s c ra sao, kt lun nh th nao, chung ti u dung Camra quay phim. Nu cng nhn vin cho rng c quan hu quan x ly khng cng bng, thi co th xem lai quang canh hin trng quay phim. Nu ich xac phat hin xm pham quyn li cua cng nhn vin thi chung ti giup cng nhn vin kin cao.

Chu tich tng cng oan thanh ph Thin Tn cho chung ti bit, Trung tm giup nhng cng nhn vin gp phai kho khn co ngay tip on gn trm cng nhn cn giup , trong s ho co ngi tim vic lam, co ngi do kinh t kho khn khng co kha nng cung cp cho con hoc ai hoc, co ngi do nguyn nhn nay no nn kinh t kho khn.v.v... Trong gn ba nm nay, trung tm a giup 160 nghin lt cng nhn vin co kho khn giai quyt vn thc t. Cng nhn vin chc cung ht sc va long vi vic cng oan a lam nhiu cng tac giup ho.

ia khu Tin Dng tinh Ha Nam min trung Trung Quc phat trin nng nghip la chinh, nhng nm gn y theo a tin trinh nng nghip cng nghip hoa nhanh ln, sc lao ng d di nng thn ngay cang tng, nng dn n nc n thanh thi tim vic lam. Theo bit, hin nay co khoang hn 1 triu 400 nghin nng dn ia khu Tin Dng lam vic cac ni Trung quc.

  bao v quyn li hp phap cua nhng ngi vao thanh ph lam vic nay, tng cng oan thanh ph Tin dng sang lp c ch bao v quyn li cho nhng lao ng i ni khac va t cac ni n Tin Dng lam vic. Chu tich tng cng oan thanh ph Trn Dn cho bit :

Nng dn trc khi i thanh ph lam vic ra nhp t chc cng oan theo iu lut cng oan, chung ti cp phat cho ho Chng minh hi vin cng oan. Sau khi n ni lam vic, lam thu tuc chuyn quan h vao cng oan ia phng. Nh th khi ngi lao ng khi gp bt trc thi quyn li c ban cua ho co th c bao am hu hiu.

ng chi Trn Dn noi, thanh ph tin Dng thc hanh c ch bao v quyn li song phng trong ba nm qua co hiu qua ro rt, thanh lp mang li cng oan bao v quyn li cp thanh ph, qun, huyn va xa, giup nng dn oi n tin lng hn 140 triu nhn dn t, giup nng dn ky hn 300 nghin hp ng lao ng, con giup x ly nhiu s c bi thng trong khi lam vic va nhng vu an xm pham quyn li khac.


1  2