Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-06-07 10:03:07    
Chuyn gia may o cho thi trng tiu dung hang xa xi Trung quc

Xin Hua
Theo tin Tn Hoa xa, y ry nhng tap chi hoa bao thi thng, hang nhan hiu ni ting gi y a tr thanh "Hng dn tiu dung" cho lp ngi tiu dung mi. Hang xa xi phm nh nc hoa, ng h eo tay nhan hiu ni ting, a qui, qun ao t tin.v.v...khng nhng la trang hoa bao ep va mt hang bay la lit, ng thi con la nhng mt hang "Trong tm tay" cua nhng ngi theo ui.

Trong hi nghi ban tron vn hoa lun an toan cu "Cua cai" Bc Kinh mi t chc gn y, tng giam c cng ty san xut xa xi phm bc cao nht toan cu, chu tich hi ng quan tri cng ty t vn quc t a may o cho s phat trin cua thi trng tiu dung xa xi phm Trung Quc.

Theo con s mi nht do pho chu tich hi ng quan tri cng ty hu han t vn Gallup "Trung Quc" Phng Hiu Quang cung cp, ngi tiu dung Trung Quc xut hin khuynh hng tiu dung ca tinh. S la chon nhan hiu va theo ui mt hang cht lng tt tng ln nhanh chong. iu tra cho thy, 48 o/o ngi tiu dung cang mong mun mua thng phm nc ngoai.

Giam c cng ty tp oan ZEGNA san xut phuc trang cao cp ni ting quc t Paul nu ro, ngi tiu dung xa xi phm Trung Quc t rt it ngi bit n yu cu t mua cho minh, t hang hai ngoai, tc tin b va phat trin cua ho tht khung khip. ng noi, ngi Trung Quc tiu dung xa xi phm chng khac nao ngi tiu dung nc ngoai, thm chi tim lc cua ngi tiu dung Trung Quc con ln hn ngi nc ngoai.

Giam c, nha thit k cng ty Vivian am Yn Ngoc cam thy t hao ngay cang nhiu ngi Trung Quc la chon va co nng lc tiu dung xa xi phm cao cp nht, ng thi cung mong ngi Trung Quc co th ung h hn na san phm nhan hiu Trung Quc. Ba cho rng chi co nh th thi nhn tai va mt hang cht lng tt cua Trung Quc mi co c hi ni ln. Ba ng thi nu ro, ngi tiu dung Trung quc bt u la chon mt hang ia phng, khng chi theo ui mt hang nc ngoai.

i vi vic Trung Quc san xut nhan hiu quc t, ngai Paul noi, do sc lao ng Trung Quc y u, gia thanh san xut tng i thp, ngay cang co nhiu xi nghip nhan hiu quc t la chon n san xut tai Trung Quc, ho mong moi rt cao i vi Trung Quc.

i vi vic hang nhai nhan hiu ni ting xut hin thi trng Trung Quc, ngai Paul cho rng Trung Quc hin nay con thiu s quan ly thi trng va chinh sach phap qui tng ng. ng noi, san phm nhai se gy anh hng rt ln i vi thng phm.

Ba am Yn Ngoc nu ro, mt s san phm hang nhai cht lng tng i tt. T cht lng vai n san phm, ong goi va nhng chi tit nho u at trinh nht inh. Ba kin nghi, nhng san phm nhai nay co th t sang tao nhan hiu cua minh, tiu thu san phm cua minh, khng cn thit i m phong hoc copy .