Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-10-24 17:01:37    
Trich oan li phat biu cua pho thu tng thng trc Vit Nam Nguyn Tn Dung tai Din an thng mai kinh t Vit -- Trung

cri

Trong khi nhn dn Trung Quc phn khi chuc mng s kin phong thanh cng tau vu tru "Thn chu 6 " ch hai nha du hanh vu tru Trung Quc Phi Tun Long va Nhip Hai Thng ln ngoai tng khng gian va tr v mt t thng li, thi ngay 19 thang 10 tai Nam ninh thu phu khu t tri dn tc Choang Quang ty Trung quc lai khai mac hi ch TQ-Asean ln th hai, nhom phong vin ai chung ti a ap may bay n Nam Ninh tng thut thu thanh tai ch bui l khai mac hi ch nay va l khai din an cp cao thng mai va kinh t Trung Quc Asean sau o chung ti con tham d din an kinh t thng mai TQ-Vit Nam. Ti d bui din an nay co pho thu tng thng trc Nguyn Tn Dung, b trng thng mai Trng inh Tuyn v v... v phia Trung Quc co chu tich khu t tri dn tc Choang Quang Ty Luc Binh, pho chu tich Cam u Binh v.v... cac nha doanh nghip hai nc Trung Vit a n hop mt ng u tai bui din an. Pho thu tng thng trc Nguyn Tn Dung a co bai phat biu quan trong, ng chi noi:

Trich oan bai phat biu cua pho thu tng Nguyn Tn Dung:

Vit Nam-Trung Quc, Vit Nam-Quang Ty-Vn Nam cua Trung Quc nui lin nui sng lin sng, chung ta co mi quan h hu nghi, rt la tt ep, lu i. Trong nhng nm qua, di s chi ao cua phng chm 16 ch ma lanh ao hai nc a xac inh, o la " lang ging hu nghi, hp tac toan din, n inh lu dai, hng ti tng lai". Hu nghi hp tac gia Vit Nam-Trung Quc, Vit Nam-Quang Ty-Vn Nam cua Trung Quc ngay cang phat trin, rt la tt ep trn tt ca cac linh vc, t bit trn linh vc thng mai va u t a co bc phat trin kha nhanh va em lai hiu qua rt thit thc cho ca hai bn Vit Nam-Trung Quc, cung nh Vit Nam-Quang Ty-Vn Nam cua Trung Quc, kim ngach mua ban hai chiu, mu dich hai chiu gia Vit Nam va Trung Quc. Nm 2004 a at trn con s hn 7 ty la My, trin vong trong nm 2005 nay cung se at hn 7 ty la My, va n cui nm 2004 gia nm 2005 a co hn 340 doanh nghip cua Trung Quc u t trc tip tai Vit Nam, nm 2004 gia 6 thang nm 2005 a co hn triu khach du lich cua hai bn i tham quan du lich cua ca hai bn. Nhng kt qua nh hp tac, thng mai, u t, du lich gia hai nc Vit Nam-Trung Quc cung nh gia Vit Nam-Quang Ty-Vn Nam cua Trung Quc a gop phn lam cho nn kinh t hai nc, cung nh gop phn cai thin i sng cua nhn dn hai nc, nhng khng chi co y nghia v kinh t ma hp tac co hiu qua trn linh vc thng mai, u t, du lich gia hai nc, kt qua at c o rt la ang mng, nhng ma chung ti cung thy rng vn cha tng ng vi tim nng rt ln cua ca phia Vit Nam cung nh cua Trung Quc, ca Vit Nam-Quang Ty-Vn Nam cua Trung Quc. ang, nha nc cung nh chinh phu Vit Nam, chung ti a xac inh rng phai lam ht sc minh tip tuc thuc y manh me hn na tng cng hu nghi hp tac v nhiu mt trn tt ca cac linh vc gia Trung Quc, gia Quang Ty, gia Vn Nam a quan h hu nghi, nht la trn linh vc hp tac u t, thng ma, du lich gia hai nc, tng ng vi tim nng th manh cua mi nc, trn tinh thn o, chinh phu Vit Nam rt la hoan nghnh va anh gia cao s t chc hi ch hng nm A-s-an-Trung Quc t chc tai Nam Ninh Quang Ty. Chinh phu Vit Nam nhit lit hng ng hi ch nay va a khi cng xy dng Trung tm thng mai tai khu hi ch nay, y la ni tao thun li cho cac nha doanh nghip Vit Nam va Trung Quc, tim kim c hi hp tac, thng mai tai Quang Ty. Vi chu trng chung ti va trinh bay tai y, chung ti cho rng y la thi im rt thun li cac nha u t, cac nha doanh nghip cua Vit Nam va Trung Quc cung nh cua Vit Nam-Quang Ty-Vn Nam cua Trung Quc tng cng hn na hp tac u t thng mai du lich cua hai bn cung phat trin, cung co li, em lai s mu dich cho nhn dn hai nc cung nh thng qua hp tac kinh t-thng mai lam su sc hn, tt ep hn cai hu nghi truyn thng tt ep gia hai nc hai dn tc. Vi tinh thn o, ti tuyn b khai mac din an, xin chuc cac nha doanh nghip Vit Nam va Trung Quc co nhiu c hi hp tac phat trin, lam n em lai kt qua cho doanh nghip minh, cho ca hai bn Vit Nam-Trung Quc.

Pho chu tich khu t Choang Quang Ty Trung Quc Cam u Binh cung co bai phat biu tai din an, ng chi noi:

Nhng nm gn y, nganh cng nghip VN phat trin gianh c thanh tich to ln, cac nganh ngh tng trng gm c khi, hoa cht, vt liu xy dng , gang thep, hang dt may v v... phat trin nhanh chong, hai nc Trung Vit nui sng lin mt dai, nhn dn hai nc Trung Vit co quan h truyn thng lu i, va co quan h kinh t thng mai i lai mt thit. Trn mt bng hi ch Trung Quc Asean hai nc Trung Vit se co cang nhiu c hi hp tac trong sau nay.