Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-18 14:30:45    
Em be phuc th hin vn hoa rc r TQ,thuc y kinh t -lim-pich

Xin Hua

Nghe Online


Ngay 11 thang nay, vt biu tng cua Th vn hi Bc Kinh nm 20085 em be phuc ra i. Tn cua 5 em be phuc nay ln lt la Bei-bei, Jing-jing, Huan-huan, Ying-ying, Ni-ni. oc lin 5 cum t nay la "Bei Jing Huan Ying Ni", tc la " Bc Kinh hoan nghnh ban". 5 em be phuc nay khng nhng th hin tinh thn 5 vong tron -lim-pich, ma con th hin vn hoa truyn thng va nguyn vong tt ep cua nhn dn TQ.

Nguyn mu cua 5 em be phuc ln lt n t ca, gu meo, linh dng Ty Tang, chim en va ngon la thing -lim-pich, mu sc tng ng vi 5 vong tron -lim-pich. 5 vong tron -lim-pich co 5 mu sc khac nhau kt vi nhau, tng trng cho 5 ai chu: chu u la mu xanh da tri, chu ai Dng la mu xanh la cy, chu My la mu o, chu A la mu vang, chu Phi la mu en. 5 vong tron kt cht vi nhau tng trng cho tinh hu nghi va oan kt cua vn ng vin cac nc cung nh nhn dn th gii. Be phuc Bei-bei vi mu xanh da tri la con ca. Trong nn vn hoa truyn thng TQ, tranh ve ca va nc la tng trng cho phn vinh va thu hoach. Bei-bei la cao thu v mn th thao di nc; Jing-jing mu en la con gu meo ang yu, mang lai nim vui cho moi ngi. La quc bao cua TQ, gu meo c s hoan nghnh cua nhn dn ca th gii; Huan-huan mu o la em be la, tng trng cho ngon la thing -lim-pich. Huan-huan tran y tinh cam manh lit cua th thao, quang ba tinh thn -lim-pich cang nhanh, cang cao, cang manh. Huan-huan tinh thng cac mn th thao bong; Ying-ying mu vang la con linh dng Ty Tang, no n t cao nguyn mnh mng min Ty TQ, chuyn li chuc phuc sc khoe ti ca th gii, Ying-ying nhanh nhay linh hoat la cao thu v cac mn in kinh; Ni-ni mu xanh la cy la con chim en n t vu tru, linh cam tao hinh cua Ni-ni la n t chic diu chim en truyn thng Bc Kinh, Ni-ni se xut hin trong mn th duc dung cu.

T xa n nay, ngi TQ co truyn thng chuyn li chuc qua du hiu. Mi em be vt biu tng Th vn hi -lim-pich Bc Kinh u tng trng mt nguyn vong tt ep: phn vinh, vui ve, tinh cam manh lit, sc khoe va vn may.

Ngay sau ngay 5 em be phuc ra i, huy hiu ky nim va tem th ky nim cua vt biu tng Th vn hi -lim-pich nm 2008 a xut hin trn thi trng va dn n cn st ct gi thu Bc Kinh. My ngay qua, mi my ca hang c quyn kinh doanh cac mt hang Th vn hi -lim-pich tai Bc Kinh rt ng ngi. Di s quan tm theo doi cua ngi ct gi, gia ca cua cac huy hiu va tem th ky nim co s lng phat hanh co han a tng vot so vi gia nim yt. Bn canh o, gn 300 loai mt hang Th vn hi -lim-pich nh cy but, chi nhung bng, cai treo chia khoa v.v.. cung ln lt ra mt trn thi trng.

Chuyn gia phn tich cho rng, thu nhp cua Th vn hi -lim-pich chu yu co 3 phn, mt la tip song truyn hinh, hai la ve xem thi u, th ba la tiu thu san phm Th vn hi, vt biu tng Th vn hi la mt b phn quan trong cua san phm Th vn hi.

Trong cac ky Th vn hi gn y, doanh thu tiu thu vt biu tng thu c thanh tich tt. Tri gia cua 3 con vt biu tng trong Th vn hi Xit-ni nm 2000 at ti 213 triu -la My; vt biu tng cua Th vn hi A-ten nm 2004 mang lai 201 triu -la My cho A-ten. Ln nay TQ a ra 5 em be phuc trc 3 nm din ra Th vn hi Bc Kinh, d kin doanh thu se vt qua 300 triu -la My.

5 em be phuc mang theo s nhit tinh cua nhn dn TQ, chuyn li chuc phuc ti ca th gii, chao mi nhn dn cac nc ti Bc Kinh on xem Th vn hi Bc Kinh nm 2008.