Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-25 14:53:25    
TQ m canh ca thun tin xut nhp canh cho cng dn

cri

Nghe Online

20 nm trc, cng dn TQ i nc ngoai la mt vic rt phin phc, tng lp t n vi n c quan chu quan cn phai thm tra nghim ngt. Nhng hin nay, cng dn TQ co th xin cp h chiu chi cn xut trinh s h khu hoc chng minh th, ht sc n gian.

Trong 20 nm qua, s ngi xut nhp canh tng manh, t 30 triu lt ngi 20 nm trc ln ti 275 triu lt ngi nm 2004, a xy dng hinh anh m ca tin b cua TQ trn trng quc t.

Ngay 22 thang 11 la ngay ban b hai b Lut quan ly xut nhp canh i vi cng dn TQ va ngi nc ngoai cua Nc Cng Hoa Nhn Dn Trung Hoa tron 20 nm. c bit, k t khi hai b lut nay ra i, s ngi xut nhp canh cua TQ tng gn 10 ln. Trong o, s cng dn TQ tng hn 10 ln, du khach nc ngoai tng hn 16 ln. Cng cu giao thng xut nhp canh cung tng hn 10 ln trong thi ky nay. 

iu khin nhiu ngi khng th tng tng la trong 30 nm t thi ky u thanh lp nc Trung Hoa mi n trc ngay cai cach m ca, cng dn TQ xut nhp canh vi nguyn nhn ca nhn ca thay chi co 210 nghin lt ngi, binh qun mi nm 7 nghin lt ngi, va a s la hoa kiu va gia quyn hoa kiu. Du khach quc t xut nhp canh 6 triu 200 nghin lt ngi, binh qun mi nm 200 nghin lt ngi, trong o a s la khach vang lai vung bin gii. Sau nm 1979, tuy a ni long han ch, tinh hinh xut nhp canh co phn hoa diu, nhng do phap ch khng kin toan, vn nay vn cha c giai quyt ngun gc.

Sau khi ban b hai b lut noi trn nm 1985, ban nganh quan ly xut nhp canh c quan cng an a thc thi mt loat bin phap mi theo thng l quc t, cng tac quan ly xut nhp canh thu c tin trin nhanh chong, ong gop cho cng cuc cai cach m ca cua nha nc. 

Hin nay, bt c la cng dn TQ hay la ngi nc ngoai u cam thy thun tin khi xut nhp canh. Cng dn i nc ngoai khng cn phai trai qua s thm tra rm ra cua cac ban nganh, bt u t nm 2002 thi hanh ch xin cp h chiu theo nhu cu chi cn xut trinh h khu hoc chng minh th. Hin nay co 193 thanh ph ln va va thi hanh xin cp h chiu theo nhu cu. Bt u t thang 7 nm 2003, 11 tinh va thanh ph trc thuc ln lt trin khai nghip vu ca nhn i Hng Cng va Ma Cao du lich, n nay a co hn 18 triu lt ngi i theo hinh thc noi trn.

V mt quan ly xut nhp canh cua ngi nc ngoai, TQ a xoa bo visa xut canh cua ngi nc ngoai. Hin nay, TQ ca thay co 2650 thanh ph va huyn m ca i ngoai, chim 92% tng s huyn va thanh ph, nhng trc khi ban b hai b lut noi trn, con s nay la 244. Thang 8 nm 2004, TQ bt u cp the c tru vinh cu cho ngi nc ngoai phu hp iu kin tng ng.

Hin nay, phn ln c dn TQ co th hoan tt thu tuc giy t xut nhp canh trong vong 15 ngay lam vic, mt s ia phng chi cn 5-10 ngay lam vic, cng dn nc ngoai xin visa hoc the c tru chi cn 5 ngay lam vic.

Trong khi m canh ca thun tin xut nhp canh cho cng dn, TQ con kin quyt chng hoat ng xut nhp canh trai phep. Theo thng k, t thang 1 nm 2001 n thang 12 nm 2004, cac ban nganh kim tra bin phong toan quc bt c hn 16 nghin lt ngi vi giy chng nhn gia mao, phat hin va bt gi cac ti pham kinh t, hinh s va nguy hai an ninh quc gia hn 100 nghin lt ngi, x ly gn 100 nghin lt ngi bi hi hng t nc ngoai, kip thi ngn chn nhiu ngi khng c phep xut nhp canh theo quy inh cua phap lut. Trong 10 nm qua, ca thay truc xut 63 nghin lt ngi nc ngoai nhp canh, c tru va lam vic trai phep, a bao v manh me s n inh chinh tri va an ninh xa hi quc gia.