Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-09 16:44:18    
Cam nhn cua Tun Anh v tun vn hoa VN

cri

Nghe Online

ky nim 60 nm Quc Khanh Nc Cng Hoa xa hi chu nghia Vit Nam va 55 nm Ngay thip lp quan h ngoai giao gia TQ va VN, di s n lc chung cua B Vn hoa TQ va B Vn hoa Thng tin VN, ngay 1 thang 9, "Tun vn hoa VN" a khai mac trong th tai thu Bc Kinh TQ. Hin nay cac hoat ng trong tun Vn hoa a kt thuc thanh cng tt ep. Tun Anh a phong vn va theo doi tun vn hoa VN ln nay, thu hoach ht sc phong phu.

Tun Vn Hoa VN ln nay bao gm hai ni dung chinhmt la "trin lam tranh ng ai VN", hai la "oan ngh thut quc gia VN biu din tai Bc Kinh".Qua hai hoat ng nay, Tun Anh cam nhn c ngh thut truyn thng hi hoa VN khng ngng phat trin, cung ghi nhn hinh thc vn ngh VN khng ngng co sang tao. Trin lam hi hoa va biu din vn ngh khin ng ao ngi dn TQ, trong o co Tun Anh tim hiu su rng v vn hoa truyn thng va phong tuc dn tc VN. Ngh thut la hng thu v my cam, thng qua ngh thut cam nhn c s hp dn va thun tuy cua nc VN. Co th noi, trin lam hi hoa va biu din vn ngh mang lai cho khanh gia TQ thm my thi giac va lay ng thinh giac.

"Trin lam tranh ng ai VN" tai Th vin thu Bc Kinh. Ngay khai mac trin lam a on tip nhiu khach thm quan, trong o co ng nghip gii my thut TQ, sinh vin khoa my thut cung nh c gia n th vin oc sach. Trong phong vn, nhiu khach thm quan anh gia cao cac tac phm cua hoa si VN. Cac chuyn gia TQ thao lun v cht liu hi hoa phong phu va quan nim sang tac i mi, khanh gia binh thng co th thng qua cac tac phm hiu c phn nao v phong tuc tp quan cua VN. Sau phong vn, Tun Anh cung thng thc mi tranh vi t cach khanh gia binh thng. Tun Anh cam thy hinh nh a tr v vi ph c VN va mt ln na trng thy hoa mn n r trn sn i.

Vi s chun bi chu ao cua ao din va tt ca din vin, cac bui trinh din cua oan ngh thut quc gia VN tai Bc Kinh thu c thanh cng to ln. Trong nha hat Qun hai in Bc Kinh, 3 bui biu din hoan toan khng co gh trng. Trong bui biu din u tin, trc cng chinh nha hat, Tun Anh trng thy rt nhiu khan gia khng mua c ve rt nn nong va tht vong. Din tu nhac cu dn tc VN lai n tng su sc cho khan gia TQ. an bu, du dng m diu; an T-rang, lanh lanh khoan khoai, nhng trang phao tay nng nhit cua khan gia TQ vang ln khng ngt. iu khin Tun Anh va tt ca khan gia TQ kinh ngac la ca si VN hat bai hat "i bm" bng ting TQ, y la bai hat trn mang In-t-net mi lu hanh tai TQ khng lu.

Ngoai trin lam va biu din vn ngh ra, Tun Anh co n tng kho qun nht la mi tinh hu nghi cua cac ban VN. Trong my ngay phong vn va phin dich, Tun Anh va cac thanh vin trong oan my thut VN tr thanh ban thn, moi ngi quan tm ln nhau, tm s vui ve, tuy thi gian ngn ngui, nhng a xy dng ln tinh ban nng thm. Tun Anh rt phn khi co dip nh vy lam quen vi nhiu ban VN.