Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-11 14:47:02    
"Cn st Han ng" a lan ra khp toan cu

Xin Hua

Nghe Online

Theo a nn kinh t TQ phat trin nhanh chong, thc lc quc gia khng ngng tng manh, my nm gn y "cn st Han ng" a lan ra khp toan cu. Nht la thang 7 nm nay ai hi Han ng th gii t chc tai Bc Kinh TQ lai y cn st nay ln tm cao mi. Di cn st nay, mt thi trng ao tao day Han ng ang dn dn hinh thanh.

Thang 10 la ky nghi cua cac trng hoc Thai Lan, giam c trung tm day Han ng Thai Lan dn mi my hoc sinh Thai Lan n Bc Kinh th nghim vic day hoc han ng chinh cng. Trung tm day Han ng Thai Lan c thanh lp vao nm 2001. Trong thi gian 3 nm ngn ngui, Trung tm nay a m hn 10 phn trng tai Thai Lan. Trung tm nay c coi la mt trong mi c cu ao tao Han ng co tim nng nht cua Thai Lan. Hin nay trung tm nay a ky hip nghi c giao vin vi mi my trng ai hoc TQ nh trng ai hoc nhn dn TQ, ai hoc s pham Bc Kinh, ai hoc ng T v.v...

My nm nay, ngay cang nhiu trng hoc Thai Lan n TQ tim i tac day Han ng. S nhit tinh i vi vic day Han ng tai Thai Lan la "anh thu nho" cua "cn st Han ng" toan cu.

Tai Phap, mc tng hng nm cua thi trng ao tao ting Anh, ting Nht va ting Ty Ban Nha la 2-4%, con Han ng la 38%; tai Nht, Han ng la ngoai ng th hai sau ting Anh; tai -xtry-li-a, Han ng a vt ting I-ta-li-a, tr thanh ngoai ng th nht cua -xtry-li-a; theo bao cao cua Cuc tng iu tra dn s My, Han ng a tr thanh ngoai ng ln th hai tai My sau ting Ty Ban Nha...

ng sau cua vic "Cn st Han ng" lu hanh trn toan cu la s dn dn ln manh cua nn kinh t TQ.

Ly Nht lam vi du. My nm nay, TQ a tr thanh nc xut nht khu ln nht cua Nht. Tng ng vi iu nay, tai Nht co gn 2 triu ngi hoc Han ng, hn 500 trng ai hoc hu nh hoan toan m mn hoc Han ng.

Mt vi du chng minh khac la, ngay cang nhiu c quan quc t va cng ty xuyn quc gia coi chng chi cp thi trinh Han ng HSK do chinh phu TQ cp phat la tiu chun anh gia trinh Han ng cua vin chc, co khi con lin quan ti tin lng cua ho.

Trong "cn st Han ng" toan cu, mt thi trng ao tao Han ng ln ang hinh thanh. Liu quy m thi trng nay ln ra sao? Hin nay con cha co d oan chinh xac. Nhng hin nay s ngi hoc Han ng trn th gii la gn 100 triu ngi, hng nm co hn 80 nghin lu hoc sinh nc ngoai n TQ hoc tp.

Vn phong nhom lanh ao day Han ng i ngoai nha nc TQ cng b con s: Ma-lai-xi-a va In--n-xi-a ln lt thiu 90 nghin va 100 nghin giao vin Han ng. c bit, cac nc Nht, Han Quc, Vit Nam, Phi-lip-pin, 5 nc Trung A cung nh n va Pa-ki-xtan co nhu cu ht sc cp bach v giao vin Han ng; chu Phi, khu vc A-rp va Nam My cung co nhu cu nh vy; con cac nc phat trin cua chu u va Bc My cung mong c s giup cua TQ.

giai quyt vn nay, ng thi nhm thoa man nhu cu khng ngng tng trng v day Han ng trn toan cu, chinh phu va thi trng u a tich cc hanh ng ln.

Mt mt, "K hoach ngi tinh nguyn giao vin Han ng quc t" a ra i. Theo hip nghi gia chinh phu TQ va cac nc, hng nm chinh phu TQ se c mt s ngi tinh nguyn ti cac nc lin quan, giup ho trin khai vic day Han ng. Bn canh o, k hoach thanh lp 100 "Hoc vin Khng T" trong toan cu a c khi ng t nm ngoai, nhm quang ba Han ng, tin hanh day va ao tao Han ng trn toan cu.

Mt khac, vn t nhn cung tich cc tham gia vao cng cic nay. Cac c cu ao tao Han ng nh trung tm day Han ng Thai Lan ngay cang nhiu ln, ong vai tro ngay cang quan trong trong qua trinh quang ba Han ng.