Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-16 09:14:11    
Tt Trung Thu truyn thng

cri

Nghe Online

Rm thang 8 hng nm la tt Trung Thu truyn thng. Vi luc nay la vao gia mua thu, nn c goi la Trung Thu. Trong m lich TQ, mt nm c chia thanh 4 mua, mi mua lai chia thanh ba phn la Manh, Trong, Quy, nn Trung Thu cung c goi la Trong Thu. Tt Trung Thu la ngay tt truyn thng ln th hai sau tt Nguyn an. Khi noi n tt Trung Thungay tt m a tinh nghia nay, moi ngi lun lun nghi n cac t ng tran y m cung nh: oan tu, ngm trng, ngi thn, ban be v.v...m Trung Thu, trng sang vng vc, c nhn coi trng tron la tng trng cua s sum hop, vi vy, rm thang 8 cung c goi la "tt oan tu".T xa n nay, moi ngi thng ly "trng tron" , "trng khuyt" vi s vui bun, hi ng, chia ly, nha th i nha ng Ly Bach lai nhng cu th ni ting "Ngng u ngm Trng sang, Cu u nh qu hng."

Tt Trung thu Trung Quc a co lich s lu i, cung trng, ngm trng la phong tuc chinh trong ngay tt nay. Ngay xa, cac hoang Trung Quc co thoi quen mua Xun cung mt tri, mua Thu cung mt trng, dn gian cung hinh thanh phong tuc cung trng vao dip tt Trung Thu. V sau, ngm trng c coi trong hn cung trng, nghi thc cung nghim tuc tr thanh vui chi giai tri.

Co mt truyn thuyt k v vic cung trng vao dip tt Trung Thu. Truyn k rng: Ngay rm thang 8, nang Hng Nga v cua Hu ngh tinh c n phai thuc tin bt t, bay ln mt trng tr thanh Thn mt trng, chang Hu Ngh v cung nh v la Hng Nga, a t ban th trong sn, bay nhng th hoa qua ma Hng Nga ngay thng thich n ri thp hng bay to ni long nh nhung cua minh, ba con ia phng sau khi bit chuyn Hng Nga bay ln cung trng thanh tin, cung bay t hng hoa cu mong tt lanh binh an vi nang tin Hng Nga.

Ngi TQ co phong tuc n banh nng Trung Thu vao dip tt Trung Thu. Luc u banh Trung Thu la t l th cung mt trng, v sau ngi ta dn dn kt hp ngm trng va n banh Trung Thu. Mi phung giai tit bi t thn, banh Trung Thu tron vanh vanh tng trng cho ngi nha oan tu.

Hng thang, khi mt trng, qua t va mt tri hinh thanh mt ng thng, nhin t mt t, luc nay mt trng la tron nht, c goi la "trng rm". Chuyn gia ai thin vn thanh ph Thng Hai cho bit, 10 gi sang ngay 15 thang 8 m lich gi Bc Kinh la luc mt trng tron nht trong thang 8 m lich. Nu bui ti tri trong sang, chung ta se co th trng thy mt vng trng to tron vanh vanh.