Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-02 16:01:12    
Thng tri khn cp v thit thc lam tt cng tac am bao cho sinh vin nm 2005 nhp trng thun li va thng sut

cri

Nghe Online

Bc vao thang 9, nhiu ban hoc sinh se ri nha ti theo hoc tai cac trng ai hoc bt u cuc sng mi. Mi khi n luc nay, vic nhp trng cua nhng sinh vin co hoan canh gia inh kho khn tr thanh im nong quan tm cua xa hi. Gn y, b Giao duc TQ ra " Thng tri khn cp v thit thc lam tt cng tac am bao cho sinh vin nm 2005 nhp trng thun li va thng sut", tt ca cac trng ai hoc TQ tich cc chun bi, am bao khng cho bt c sinh vin ngheo kho nao gp kho khn trong khi nhp trng.

tt ca sinh vin ngheo kho hiu bit chinh sach tr cp, cac trng ai hoc trong khi gi giy bao nhp trng u kem theo ban gii thiu chinh sach tr cp, va thng bao cho sinh vin chun bi sn cac giy t cn xut trinh. Ngoai gi giy bao nhp trng ra, cac trng ai hoc Giao thng Thng Hai, ai hoc T Xuyn con gi th cho nhng sinh vin co hoan canh gia inh kho khn va tai liu v nhng iu cn bit v vay tin dung nha nc. Trong dip nghi he, cac trng ai hoc Nam Khai, ai hoc Hai dng TQ con c can b thng trc tip cac sinh vin va phu huynh gia inh ngheo kho n t vn, gii thiu chinh sach tr cp cho sinh vin gia inh ngheo kho cua trng. Trng ai hoc Nng nghip Nam Kinh, ai hoc S pham ng Bc con phat min phi cun s tay hng dn v chinh sach vay tin dung nha nc cho sinh vin ngheo kho, ho kip thi xin tr cp theo quy inh chinh sach. Ngoai ra, cac trng ai hoc cua thanh ph Bc Kinh, tinh Phuc Kin, Vn Nam, Giang T, An Huy, Cam Tuc v,v.. cung tich cc tuyn truyn, thit thc hanh ng, khin vic nhp trng cua sinh vin ngheo kho thut li thng sut.

Nm nay, Trng ai hoc Nhn dn TQ, ai hoc Giao thng Bc Kinh con t chc cho cac sinh vin tng nhp tr cp n hng dn lam thu tuc xin tr cp va t vn chinh sach cho sinh vin mi. Trng ai hoc S pham ng Bc con n gian hoa thu tuc nhp trng, cac b phn cua trng nh tai vu, hu cn, quan ly sinh vin hoat ng theo c ch mt ca phuc vu cho sinh vin mi, t xin tr cp n hoan thanh chi mt 5 phut.

giai quyt kho khn trc mt, cac trng ai hoc con phn phat dung sinh hoat va tin tr cp sinh hoat cho sinh vin mi, giup sinh vin ngheo kho mi nhanh chong thich ng vi cuc sng nha trng. Trng ai hoc Giao thng Bc Kinh chun bi "qua tng tinh thng" cho sinh vin mi, gm dung hoc tp va sinh hoat tri gia 300 nhn dn t, sinh vin tt nghip nm nay cua trng con quyn tng hn 4 nghin cun sach va qun ao cho sinh vin mi co hoan canh gia inh ngheo kho. Nm nay, Trng ai hoc S pham ng Bc u t 3 triu 300 nghin nhn dn t thanh lp "quy tinh thng", sinh vin mi co hoan canh c bit kho khn co th vay t 1-3 nghin ng. Trng ai hoc ng Bc con lin h cac doanh nghip va nhng ngi hao tm, tr cp tai hin trng khi sinh vin mi nhp trng. Nhiu trng ai hoc cung cp phat tin tr cp va nht dung cho sinh vin ngheo. Cac trng ai hoc Nhn dn TQ, ai hoc Nng nghip TQ, ai hoc Thin Tn con tr cp l phi nhp trng cho mt s sinh vin co hoan canh c bit kho khn, am bao cho ho co th nhp trng theo ung thi han.