Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-07-16 22:41:59    
TQ gianh c thanh tu to ln trong vic bao v di san th gii

cri

Hi nghi uy ban di san th gii ln th 28 cua UNESCO t chc vao ngay 28 tai thanh ph T Chu tinh Giang T. Hi nghi uy ban di san th gii UNESCO mi nm t chc mt ln, hi nghi ln nay t chc t ngay 28 thang 6 n ngay 7 thang 7 tai thanh ph T Chu. y la ln u tin TQ t chc cung la Hi nghi uy ban di san th gii UNESCO, cung la hi nghi co s ai biu ng nht, thi gian dai nht va nghi trinh nhiu nht t trc ti nay. Hin nay co 178 nc tham gia "Cng c bao v di san vn hoa va t nhin th gii", TQ tham gia cng c nay vao nm 1985, tinh n nay, TQ a co 29 di tich vn hoa va t nhin c a vao "Danh muc di san th gii", xp th ba trn th gii.

               

Va qua, 9 c quan, trong o co s xy dng tinh T Xuyn a phi hp a ra "Y kin v tng cng cng tac quan ly bao v di san th gii cua tinh T Xuyn". Ban y kin quy inh ro rng, khng c vi pham quy inh cua nha nc, cho ca nhn, cac oan th xa hi hoc n vi va doanh nghip va c quan s nghip thu bao, u thu va chuyn nhng di san th gii. Ban y kin quy inh, trong khu vc trung tm di san th gii, cm xy dng cac c s mang tinh kinh doanh nh khach san, nha nghi, trung tm ao tao va vin iu dng, cha c ph chun thi khng c xy mi hoc xy lai cac kin truc tn giao, khng c tuy tin xy dng cac canh quan nhn tao, khu vui chi, cm thit lp cac khu cng ngh cao va khu nghi mat.

1  2