Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-10-07 14:54:24    
Trin vong hi ch Trung Quc--ASEAN ln th hai

cri

Nghe Online

Theo nghi cua thu tng TQ n Gia Bao, thang 11 nm ngoai, hi ch TQ-ASEAN ln th nht t chc tai Nam Ninh thanh ph ti ep cua khu t tri dn tc Choang Quang Ty TQ va thu c thanh cng tt ep. y la hi ch quy cach cao nht gia TQ va cac nc ASEAN, cung la hi ch quy m nht u tin k t khi khi ng chinh thc cuc am phan khu mu dich t do TQ-ASEAN t thang 11 nm 2002. Hi ch khng nhng y manh xy dng khu mu dich t do TQ-ASEAN, ma con thng qua hi ch khin TQ va cac nc ASEAN cung chia se c hi hp tac va phat trin.

Hi ch TQ-ASEAN ln th hai se tip tuc t chc tai thanh ph Nam Ninh t ngay 1922 thang nay. Ban th ky hi ch TQ-ASEAN cho bit, hin nay, cng tac ku goi tham gia hi ch a hoan thanh, cac doanh nghip trong va ngoai nc hng hai ng ky tham gia hi ch ln nay. Hi ch nm nay ca thay sp xp 3500 gian trin lam tiu chun quc t, tng 1000 gian so vi hi ch ln trc. Ni dung chinh cua hi ch TQ-ASEAN la thng mai hanh hoa, hp tac u t, thng mai dich vu, din an cp cao, giao lu vn hoa v.v... So vi ln trc , hi ch nm nay co nhng c im ni bt nh sau:

Th nht, a ra hoat ng "Quang ba c bit thanh ph hp dn", gii thiu thanh ph ti ep cua TQ va cac nc ASEAN. Cac nc chon ra mt thanh ph hoc khu vc thay mt nc minh tham gia trin lam. Thng qua th hin hinh tng thanh ph, khin s giao lu gia TQ va ASEAN t binh din quc gia m rng ti s giao lu gia cac thanh ph. Th 2, ra sc cai tin dich vu ng b, bao am dich vu cang hoan thin hn. Vi du, trong thi gian hi ch, se khai thng cac ng bay thu bao lm thi t cac nc ASEAN bay thng ti Nam Ninh. Th 3, lam tt cng tac tru bi cua hi nghi cp cao thng mai va u t TQ-ASEAN.Chu hi nghi cp cao ln nay la TQ va ASEAN: m ca va khai thac thi trng.

T ngay 1922 thang nay, 11 thanh ph tiu biu cua TQ va 10 nc ASEAN se xut hin tai hi ch TQ-ASEAN ln th 2 nm nay, n luc o, cac quy khach se thng thc phong thai hp dn cua nhng thanh ph ti ep nay. Hin nay, TQ va 10 nc ASEAN a xac inh "thanh ph hp dn" cua minh, ln lt la: Bc Kinh thu TQ, Ha Ni thu VN, Ban-a X-ri B-ga-oan cua Bru-ny, Xim-rip cua Cam-pu-chia, Gia-cac-ta cua In--n-xi-a, Lung-pha Bng cua Lao, P-nang cua Ma-lai-xi-a, Man-a-lai cua Mi-an-ma, X-bu cua Phi-lip-pin, thanh ph Xinh-ga-po cua Xinh-ga-po va Ching-mai cua Thai Lan.

Ngoai ra, nhm th hin c im cua hi ch la do 11 nc cung t chc, ban t chc hi ch con mi lanh ao cac nc ASEAN t cho hi ch. Cho n nay thu tng Cam-pu-chia Hun Xen, thu tng Mi-an-ma X-uyn, thu tng Thai Lan Thc-xin cung nh cac nha lanh ao va quan chc cp cao cua In--n-xi-a, Lao va Bru-ny a t hoc gi th mng ti hi ch. Trong t cua cac nha lanh ao a bay to quyt tm dc sc ung h hi ch TQ-ASEAN, chuc mng hi ch ln th nht a thanh cng tt ep va mong hi ch ln th 2 thu c thanh cng ln hn ln trc.

Cac ban thinh gia thn mn, con mi my ngay na hi ch TQ-AESAN ln th 2 se long trong khai mac tai Nam Ninh TQ. Luc o, Ban ting Vit Nam ai phat thanh quc t TQ se phat thanh trc tip v hi ch, mong cac ban on nghe. Chung ta cung chao on s thanh cng cua hi ch TQ-ASEAN ln th 2.