Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Thu tng n Gia Bao gi in ti Thu tng Ly Hin Long chuc mng ASEAN thanh lp tron 40 nm
Xem tip>>
• B trng Thng mai Thai-lan noi, Thai-lan sn sang hp tac cung phat trin vi min Ty Trung Quc 2007/08/15
• Xin-ga-po va Vit Nam tng cng hn na s hp tac kinh t 2007/08/14
• Thu tng Thai-lan noi Tng hi thng mai Trung Hoa gop phn cho s phat trin kinh t-thng mai Thai-Trung 2007/08/14
• Ngoai trng Ma-lai-xi-a noi cac nc ASEAN cn phai tng cng hp tac ng pho cac thach thc 2007/08/11
• Tng Th ky ASEAN noi, ASEAN se tng cng hn na hp tac cung co li vi Trung Quc 2007/08/09
Xem tip>>
Cac bc anh

• Cac nc ASEAN t chc hoat ng ky nim 40 nm thanh lp ASEAN

• Vit Nam t chc nhiu hoat ng ky nim 40 nm thanh lp ASEAN

• ASEAN thanh lp tron 40 nm

• Tng nhanh tin trinh nht th hoa khi cng ng ASEAN
Xem tip>>
Quang canh cac nc

• Bru-ny

• In--n-xia

• Phi-lip-pin

• Singapore
Xem tip>>
T liu tng quan
• Quan h Lang ging thn thin, Hu nghi va Hp tac Trung Quc-ASEAN 2007/08/10
• Nhng s kin ln trong quan h hu nghi va hp tac gia Trung Quc va ASEAN 2007/08/09
• Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN 2007/08/08
• Hip hi cac nc ng Nam A 2007/08/07
Xem tip>>
Cac nc ASEAN
• Phi-li-pin • Mi-an-ma
• Xin-ga-po • In--n-xi-a
• Vit Nam • Ma-lai-xi-a
• Thai Lan • Bru-ny
• Cam-pu-chia • Lao
Xem tip>>