Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Xin-ga-po
   2007-08-08 15:39:15    cri
Tn nc : Nc cng hoa Xin-ga-po

Din tich : 682,7 km2

Dn s : 3,263 triu . Ngi Hoa chim 76,8 o/o, ngi Ma Lai 13,9 o/o, ngi n- 7,7 o/o, cac dn tc khac 1,4 o/o. Nu k ca nhng ngi nc ngoai co thi gian c tru trn mt nm thi tng dn s la 4 triu 17,7 nghin ngi. Ting Ma Lai la quc ng, noi cac th ting Anh, Hoa, Ma Lai, Ta-min, ting Anh la ngn ng hanh chinh. Tn giao chu yu la ao Pht, ao Giao, ai Hi, ao C c, ao Hin-u...

Thu : Xin-ga-po

Nhng ngay l quan trong: Tt nguyn an cua ngi Hoa. Tt Trung thu 15-8 m lich. L Ra-ma-an cua ao Hi. Tt nm mi Ta-min vao gia thang 45. L giang sinh...

Xin-ga-po la quc gia thanh thi. Nm cc nam ban ao Ma Lai, ca ra cua eo bin Ma-lc-ca, phia bc i din vi Ma-lai-xi-a qua eo bin, phia nam i din vi In--n-xi-a qua eo bin Xin-ga-po. Gm ao Xin-ga-po va 60 hon ao hp thanh, trong o ao Xin-ga-po chim 91,6 o/o din tich ca nc. t ai bng phng, cao binh qun so vi mt bin la 15m, ni cao nht 166m, ng b bin dai 193 km. Thuc khi hu nhit i hai dng, quanh nm nong bc, m t va nhiu ma. Nhit binh qun hng nm 2427 C, nhit binh qun hng ngay 26,8 C, lng ma trung binh hng nm 2344mm, m trung binh hng nm 84,3 %.