Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Lao
   2007-08-08 15:33:17    cri
Tn nc : Nc cng hoa dn chu Nhn dn Lao

Din tich : 236800 km2

Dn s : 5,09 triu . Co hn 60 b tc, chia lam 3 dn tc ln. Noi ting Lao. Phn ln theo ao Pht. Hoa kiu va ngi Hoa khoang hn 10 nghin ngi.

Thu : Vin Chn

Nguyn thu Quc gia: Khm-tay Xi-phn-on, gi chc t ngay 9-4-2002.

Lao la mt quc gia ni ia nm phia bc ban ao Trung nam, phia bc giap vi Trung Quc, phia nam giap vi CPC, phia ng la Vit Nam, phia ty bc la Mi-an-ma, ty nam la Thai Lan. Sng M-cng chay qua phia ty vi chiu dai 1900 km. Thuc khi hu nhit i, a nhit i gio mua. T thang 5-10 la mua ma, t thang 11 n thang 4 nm sau la mua kh. Nhit binh qun hng nm 20-30 C, lng ma binh qun hng nm 12503750mm.