Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tng Th ky ASEAN noi, ASEAN se tng cng hn na hp tac cung co li vi Trung Quc
   2007-08-09 18:46:09    cri

Tng Th ky ASEAN Ong Keng-yong

Theo tin ai chung ti: Ngay 8 thang 8 la ngay ky nim ASEAN thanh lp tron 40 nm. Mi y, Tng Th ky ASEAN Ong Keng-yong vit bai chi ro, ASEAN se tip tuc thuc y tin trinh nht th hoa khu vc, va tng cng s hp tac cung co li vi Trung Quc trong cac linh vc chinh tri, an ninh, kinh t v.v.

Trong bai vit nhan "S phat trin cua ASEAN va quan h ASEANTrung Quc", ng Ong Keng-yong vit, trong 40 nm qua, ASEAN a phat trin tr thanh mt mt bng danh cho cac nc trong khu vc trin khai hp tac trong cac linh vc chinh tri, an ninh, kinh t v.v. Cac nc ASEAN se tip tuc tng cng hp tac, phn u xy dng thanh cng cng ng ASEAN trc nm 2015.

Khi cp ti quan h ASEANTrung Quc, ng Ong Keng-yong vit, 16 nm qua, hai bn a hp tac hu hiu trong cac linh vc. ng noi, s hp tac cht che toan din, trn nhiu cp gia ASEAN va Trung Quc, cung nh nguyn vong manh me tng cng hp tac cua hai bn chc chn se tng cng hn na hp tac cung co li gia hai bn, mang lai s phn vinh va hoa binh lu dai cho ASEAN va Trung Quc.