Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cam-pu-chia
   2007-08-08 15:34:11    cri
Tn nc : Vng Quc Cam-pu-chia

Din tich : 181035 km2

Dn s : khoang 11,43 triu . Co hn 20 dn tc, dn tc Kh-me chim 80 o/o. Ting Kh-me, ting Anh va Phap u la ngn ng hanh chinh. ao Pht la Quc ao, co trn 80 o/o s dn theo ao Pht, dn tc Xim theo ao Hi, c dn mt s it thanh thi theo ao Thin chua.

Thu : Nng Pnh, dn s khoang 1,1 triu

Cac ngay l quan trong: Ngay c lp 9-11. Ngay 9-11-1953 Vng Quc CPC tuyn b c lp khoi ach thng tri cua th dn Phap, y la ngay quc khanh cua CPC va cung la ngay thanh lp qun i. Ngay sinh quc v\ng 31-10, ca nc chuc mng trong 3 ngay. Nm mi cua CPC la t ngay 13-15 thang 4.

CPC nm phia nam ban ao Trung nam. Phia ng va ng nam giap vi Vit Nam, phia bc giap vi Lao, phia ty va ty bc giap vi Thai Lan. ng b bin dai khoang 460 km. Thuc khi hu nhit i gio mua, nhit trung binh hng nm 24 C.