Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  B trng Thng mai Thai-lan noi, Thai-lan sn sang hp tac cung phat trin vi min Ty Trung Quc
   2007-08-15 20:18:27    Hang tin TQ
Theo Hang tin Trung Quc: ngay 14, tai thanh ph U-rum-xi Khu t tri Uy-ua Tn Cng, B trng Thng mai Thai-lan Gi-ra-pat noi, Thai-lan mong hp tac tt ep va cung phat trin vi min ty Trung Quc.

ng Gi-ra-pat noi nh vy trong bui hi kin vi Chu tich Khu t tri Uy-ua Tn Cng I-xmay Ti-li-oan-i.

ng I-xmay Ti-li-oan-i gii thiu vi ng Gi-ra-pat rng, Tn Cng Trung Quc co u th ia ly ni bt, nhng nm gn y thu c thanh qua to ln trong phat trin va m ca i ngoai. Tn Cng mong tng cng hp tac vi cac doanh nghip Thai-lan.

Nhn li mi cua Hi hu nghi i ngoai nhn dn Trung Quc, ng Gi-ra-pat a n thm va khao sat tai Tn Cng.