Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quan h Lang ging thn thin, Hu nghi va Hp tac Trung Quc-ASEAN
   2007-08-10 16:54:27    cri
Cac nc ASEAN la lang ging thn thin cua Trung Quc, Trung Quc a thit lp quan h ngoai giao vi tt ca cac nc ASEAN.

u thp nin 90 cua th ky 20, quan h gia Trung Quc va cac nc ASEAN phat trin toan din. Thang 7-1991, B trng Ngoai giao Trung Quc Tin Ky Tham a ti d L khai mac Hi nghi B trng Ngoai giao cac nc ASEAN ln th 24, y la ln u tin Trung Quc tip xuc chinh thc vi ASEAN. T o v sau B trng Ngoai giao Trung Quc hang nm u tham d Hi nghi B trng Ngoai giao ASEAN.

Thang 7-1994, Trung Quc a tham d Din an khu vc ASEAN ln th nht din ra tai Bng Cc vi t cach la nc i tac thng lng cua ASEAN. Tai hi nghi nay, Pho Thu tng kim B trng Ngoai giao Trung Quc Tin Ky Tham a trinh bay quan im va lp trng cua Trung Quc i vi vn an ninh cua khu vc chu A-Thai Binh Dng, xut 5 nguyn tc cua Trung Quc trong vn hp tac an ninh khu vc chu A-Thai Binh Dng. Thang 4-1995, Hi nghi Quan chc cp cao Trung Quc-ASEAN ln th nht din ra tai thanh ph Hang Chu Trung Quc.

Thang 7-1996, Trung Quc tr thanh nc i thoai y u cua ASEAN. Thang 12-1997, Chu tich Trung Quc Giang Trach Dn tham d Hi nghi cp cao khng chinh thc ASEAN vi ba nc Trung Quc, Nht Ban va Han Quc, hai bn a ra "Tuyn b chung Hi nghi cp cao Trung Quc-ASEAN", xac inh phng hng va nguyn tc chi ao cua Quan h i tac lang ging va tin cy ln nhau Trung Quc-ASEAN trong th ky 21. Nm 2003 quan h Trung Quc-ASEAN phat trin thanh Quan h i tac chin lc, Trung Quc tr thanh nc ln u tin ngoai ASEAN tham gia "Hip c Hu nghi va Hp tac ng Nam A".

T khi Trung Quc tr thanh nc i thoai cua ASEAN nm 1996 n nay, s hp tac song phng nht la trong linh vc kinh t va thng mai a phat trin toan din, ASEAN a tr thanh ban hang ln th 5 cua Trung Quc va Trung Quc la ban hang ln th 6 cua ASEAN. Nm 2002, Trung Quc va ASEAN a xac inh muc tiu xy dng Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN vao nm 2010, quyt inh tng bc thc hin t do thng mai vi mc thu quan khng phn trm, ng thi a ky kt "Hip nghi khung Hp tac kinh t toan din Trung Quc-ASEAN".

K t ngay 1-10-2003, Trung Quc va Thai Lan a trc tin thc hin chng trinh thu quan khng phn trm trong thng mai i vi gn 200 mt hang nng san nh hoa qua, rau xanh...Chng trinh "Thu hoach sm" trong khun kh Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN cung a c thc thi bc u vao nm 2004, hn 500 mt hang chu yu la nng san phm bt u ct giam thu quan, va n nm 2006 mc thu quan a giam xung khng phn trm.

tng cng iu phi va phi hp, Hi nghi cac t chc nhn dn hu nghi Trung Quc-ASEAN a din ra tai Bc Kinh. Sau hi nghi a ky kt "Tuyn b Hu nghi va Hp tac gia cac t chc nhn dn Trung Quc-ASEAN", cam kt se tng cng giao lu va hp tac gia cac t chc nhn dn tinh hu nghi Trung Quc-ASEAN n su vao long ngi.

Cac c ch nh Cuc thng lng gia Quan chc cp cao, Hi ng Thng mai, Uy ban hp tac hn hp, Uy ban kinh t-thng mai hn hp cung nh Uy ban khoa hoc-cng ngh hn hp gia Trung Quc va ASEAN a tr thanh 5 c ch i thoai va hp tac c tin hanh song song gia Trung Quc va ASEAN.