Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bru-ny
   2007-08-08 15:34:54    cri
Tn nc : Vng Quc Bru-ny a-rut-xa-lam.

Din tich : 5765 km2

Dn s : 344 nghin 500 . Ngi Ma Lai chim 67 o/o, ngi Hoa chim 15 o/o, cac dn tc khac chim 18 o/o. Ting Ma Lai la quc ng, thng dung ting Anh, ting Hoa c s dung kha rng rai. ao Hi la Quc ao, ngoai ra con cac ao khac nh ao Pht, C c...

Thu : Ban-a X-xi-b-ga-oan, din tich 16 km2, dn s khoang 60 nghin . Trc goi la thanh ph Bru-ny, tr thanh thu t th ky 17, ngay 4-10-1970 i tn nh ngay nay.

Nguyn thu Quc gia: Ha-xa-nan Bn-ki-a, k vi ngay 5-10-1967.

Bru-ny nm phia bc ao Ca-li-man-tan, phia bt giap bin nam Trung Quc, ba mt ng, nam va ty giap vi ao Xa-ra-oat Ma-lai-xi-a. Co ng b bin khoang 161 km, ven bin la ng bng, ni ia co nhiu i nui, ca thay gm 33 hon ao. Thu khi hu nhit i, quanh nm nong bc va nhiu ma, nhit trung binh 28 C.