Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Xin-ga-po va Vit Nam tng cng hn na s hp tac kinh t
   2007-08-14 20:05:48    Xin Hua
Theo Tn Hoa Xa: Ngay 13, tai Xin-ga-po, Chinh phu Xin-ga-po va Vit Nam a ky hai hip nghi hp tac mi nhm tng cng hn na s hp tac kinh t gia hai nc.

Hip nghi hp tac c ky gia hai nc bao gm hip nghi xy dng khu cng nghip Vit Nam-Xin-ga-po mi tai tinh Bc Ninh min bc Vit Nam cung nh hip nghi xy dng mt thi trn rng 1200 hec-ta tai Hai Phong, thanh ph ln th ba Vit Nam. Thu tng Xin-ga-po Ly Hin Long va Thu tng Vit Nam Nguyn Tn Dung a chng kin l ky hip nghi.

Nhn li mi cua Thu tng Ly Hin Long, Thu tng Vit Nam Nguyn Tn Dung ngay 13 a ti Xin-ga-po bt u chuyn thm nc nay trong hai ngay.

Theo s liu do Xin-ga-po cung cp, Xin-ga-po hin nay la i tac thng mai ln th 4 cua Vit Nam va Vit nam la i tac thng mai ln th 19 cua Xin-ga-po.