Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thu tng n Gia Bao gi in ti Thu tng Ly Hin Long chuc mng ASEAN thanh lp tron 40 nm
   2007-08-08 15:23:15    cri

Thu tng Xin-ga-po Ly Hin Long, nc Chu tich Hip hi cac nc ng Nam A

phat biu din vn chuc mng ASEAN thanh lp tron 40 nm

Theo tin ai chung ti: Thu tng Trung Quc n Gia Bao ngay 8 gi in ti Thu tng Ly Hin Long, nc Chu tich Hip hi cac nc ng Nam A, bay to nhit lit chuc mng ASEAN thanh lp tron 40 nm.

in mng vit, 40 nm qua, ASEAN c gng thuc y kinh t cac nc thanh vin tng trng, xa hi tin b va vn hoa phat trin, tich cc gi gin hoa binh va n inh khu vc, xng va thuc y s hp tac khu vc ng A, a thu c mt loat thanh tu quan trong.

in mng vit, la lang ging tt, i tac tt, ban be tt cua ASEAN, Trung Quc se trc sau nh mt, kin tri thn thin vi lang ging, lam ban vi lang ging, tng cng hu nghi hoa muc lang ging, su sc hp tac khu vc, ung h tin trinh nht th hoa va vai tro chu ao trong hp tac khu vc cua ASEAN, cung c gng vi ASEAN, a s hp tac toan din hai bn ln tm cao mi, gop phn tich cc cho vic xy dng Chu A hoa binh, cung thng va hai hoa .