Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngoai trng Ma-lai-xi-a noi cac nc ASEAN cn phai tng cng hp tac ng pho cac thach thc
   2007-08-11 18:00:17    Xin Hua
Theo Tn Hoa xa: Ngay 10, tai Cu-a-la Lm-p, Ngoai trng Ma-lai-xi-a Ha-mit An-ba noi, ASEAN thanh lp 40 nm qua, tinh hinh chinh tri va kinh t th gii co s bin i to ln, cac nc ASEAN cn phai tng cng hp tac ng pho vi cac thach thc.

ng noi, v vn an ninh nng lng, cac nc ASEAN cn phai nhanh chong ap dung hanh ng iu phi nht tri, xy dng k hoach phat trin bn vng, ng pho vi vn an ninh nng lng cung nh vn nhim mi trng. Ngoai ra, cac nc ASEAN con cn phai hp tac gn bo tn cng hu hiu ti pham bun ngi xuyn quc gia e doa nghim trong ti khu vc ASEAN.

ng nhn manh cac nc ASEAN se cung n lc hng ti nht th hoa, tng cng hp tac hn na v cac mt nh min thi thc trong ni khi, xy dng mang li giao thng vn tai, ha thp gia thanh thng mai cung nh xy dng c ch phan ng nhanh ng pho vi thin tai v.v.