Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac nc ASEAN t chc hoat ng ky nim 40 nm thanh lp ASEAN
   2007-08-10 17:19:46    cri

Tha diu ky nim 40 nm thanh lp ASEAN Gia-cac-ta