Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• i I-ta-li-a gianh chc v ich Cup bong a th gii nm 2006
Xem tip>>
• Zidane c trao tng danh hiu cu thu ti u Cup th gii 2006-07-10
• c thng B ao Nha xp th ba Giai v ich bong a Cup Th Gii 2006-07-09
• Vong chung kt cup bong a th gii c san sinh ra hai i vao chung kt 2006-07-06
• i I-ta-li-a thng i c trong trn ban kt 2006-07-05
• Vong chung kt cup bong a th gii san sinh bn i manh, toan b la i bong chu u 2006-07-02
• i I-ta-li-a va i c lot vao ban kt 2006-07-01
• ng kim v ich th gii Bra-xin gianh quyn vao t kt 2006-06-28
• i I-ta-li-a, i Ucrai-na lot vao t kt 2006-06-27
• Anh, B ao Nha lot vao vong t kt 2006-06-26
• i Ac-hen-ti-na va c lot vao vong t kt 2006-06-25
Xem tip>>

Lich thi u vong bang

Lich thi u vong loai
• Ba mi hai i bong vao vong chung kt Giai v ich bong a th gii: Bang H • Ba mi hai i bong vao vong chung kt Giai v ich bong a th gii: Bang G • Ba mi hai i bong vao vong chung kt Giai v ich bong a th gii: Bang F • Ba mi hai i d vong chung kt Giai v ich bong a th gii: Bang E
• Ba mi hai i bong vao vong chung kt bong a th gii-Bang D • Ba mi hai i bong d vong chung kt Giai v ich bong a th gii-Bang C • Ba mi hai i bong d vong chung kt Giai v ich bong a th gii-Bang B • Ba mi hai i bong d vong chung kt Giai v ich bong a th gii-Bang A

• I-ta-li-a vs Phap

• Zidane bi phat the o

• i c thng i B ao Nha

• B ao Nha vs Phap

• c vs Italy

• Ty Ban Nha vs Phap

• Brazil vs Ghana

• Thuy Si vs Ukraine
Xem tip>>

• Bin i kich tich-Cup th gii lam thay i nc c
Xem tip>>
• Cup bong a th gii kt thuc. i I-ta-li-a gianh chc v ich
• Cup bong a th gii tr thanh Cup Chu u
• Cac i manh truyn thng vn chim u th trong cup bong a th gii
• Bong a Trung Quc hoc tp cac i manh th gii
• Bin i kich tich-Cup th gii lam thay i nc c
• Ngi hm m bong a Trung Quc quan tm theo doi vong chung kt cup bong a th gii
• Hi chng World Cup
• Giai v ich bong a th gii khai mac
• Chu A trong cn st World Cup
Xem tip>>