Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
• Mu�n nha� h�n hoan m��ng n�m m��i 2007/02/26 • Ra B��c va�o Nam �n t��t Nguy�n �a�n 2007/02/23
• M��t s�� ba�i th� ���y y� nghi�a ma� ca�c ba�n thi�nh gia� g��i cho CRI 2007/02/22 • Ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n"-63 2007/02/20
Xem ti��p>>

• Vi��c thu� bao ma�y bay trong di�p T��t gi��a hai b�� eo bi��n �a�i Loan hoa�n tha�nh thu��n l��i
Xem ti��p>>
• H�n 1500 chi��c �e�n hoa m�� ma�n cho hoa�t ���ng �o�n T��t Nguy�n ti�u gi��a hai b� eo bi��n �a�i Loan 2007/02/26
• Vi��c thu� bao ma�y bay trong di�p T��t gi��a hai b�� eo bi��n �a�i Loan hoa�n tha�nh thu��n l��i 2007/02/26
• L�� T�� T�� �� qu�n h��ng Hoa�ng ��� Trung Qu��c se� di��n ra va�o tha�ng 4 2007/02/26
• S�� du kha�ch ti��p �o�n va� thu nh��p t�� du li�ch cu�a Trung Qu��c trong Tu��n l�� va�ng di�p T��t ���u t�ng 2007/02/26
• Trong di�p T��t co� h�n 10 nghi�n l���t du kha�ch ha�i ngoa�i ���n c��u phu�c �� qu� h��ng Kh��ng T�� 2007/02/25
• T��ng th��ng In-��-n�-xi-a tham gia bu��i Li�n hoan m��ng Xu�n �inh H��i va� chu�c T��t ng���i Hoa 2007/02/25
Xem ti��p>>
• T��t Nguy�n Ti�u b��t ngu��n t�� ��u 2007/02/16
��m nga�y r��m tha�ng gi�ng �m li�ch la� T��t Nguy�n Ti�u c�� truy��n cu�a nh�n d�n Trung Qu��c , cu�ng go�i la� "T��t Hoa ��ng " ....
• Chu�c T��t 2007/02/16
M��t hoa�t ���ng quan tro�ng trong T��t c�� truy��n la� se� �i chu�c T��t cho ba� con ho� ha�ng va� ba�n be� . Trong ti��ng Ha�n nga�y x�a go�i hoa�t ���ng na�y la� Ba�i Ni�n...
• Da�n ng���c ch�� Phu�c-Phu�c �a�o 2007/02/16
M��i ��� xu�n v�� , nha� na�o nha� n��y ���u se� da�n nh��ng ch�� "Phu�c " l��n nho� l�n hai ca�nh c��a , l�n t���ng va� c��a s�� . T��t Nguy�n �a�n da�n ch�� "Phu�c"...
• Da�n c�u ���i t��t va� t���ng th��n l�n c��a 2007/02/16
C��i ngu��n cu�a c�u ���i t��t b��t ngu��n t�� Ca�i Bu�a treo tr�n c��a . "Ca�i bu�a" la� t��m g�� �a�o hi�nh ch�� nh��t , ����c treo �� hai b�n c��a t�� ���i Chu ...
Xem ti��p>>
• Vu Thi Phuong Thao : fangfangcaopt@yahoo.com 2007/02/26
Hi��n nay , chi�nh phu� Trung Qu��c co�n ��a chi�nh sa�ch thay ���i va� pha�t tri��n ���n nh��ng vu�ng n�ng th�n ��� thu he�p khoa�ng ca�ch gi��a n�ng th�n va� �� thi� . V��i nh��ng gi� ma� nh�n d�n Trung Qu��c �a� �a�t ����c, t�i xin chu�c nh�n d�n Trung Qu��c...
• Nguye Huu Mao huumao1001@yahoo.com 2007/02/26
La� m��t thi�nh gia� cu�a qu�y �a�i , cha�u r��t th���ng xuy�n nghe ca�c ti��t mu�c , ca�c ch��ng tri�nh , ���c bi��t la� ch��ng tri�nh ���c bi��t cu�a di�p T��t Nguy�n �a�n . Cha�u th��y ca�c ti��t mu�c ���u r��t hay , nh�ng hi�nh nh� v��n ch�a �a�p ��ng �u� t��t ca� y�u c��u cu�a ca�c ba�n...
• Nguyen Van Linh 2007/02/25
M��ng xu�n �inh H��i 2007, em xin ki�nh chu�c Ban ti��ng Vi��t Nam cu�a �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c ma�nh khoe� , ha�nh phu�c, c�ng ta�c thu��n l��i , v��n l�n theo ki�p b���c ti��n cu�a th�� gi��i...
• Phan Thi� Thu�y D��ng 2007/02/25
M��i n�m ch��ng tri�nh cu�a �a�i la�i co� nh��ng thay ���i va� h��p d��n .M��y nga�y qua em kh�ng r��i chi��c radio cu�a mi�nh . �i ��u �i n��a t��i v�� em la�i nge ch��ng tri�nh ���c bi��t m��ng xu�n �inh H��i...
Xem ti��p>>

• B��c Kinh

• Th��m D��ng
Xem ti��p>>

• M��ng t��t -- �-xtr�y-li-a

• M��ng t��t -- Tha�i Lan
Xem ti��p>>