Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Tinh hinh Tn Cng khng ngng din bin theo hng tt

• Ngi nha cua R-bi-a Trung Quc gi th mong R-bi-a khng pha hoai cuc sng yn n, hanh phuc cua nhn dn cac dn tc Tn Cng
• Bai phat biu tai Tn Cng cua Chu tich H Cm ao nhn c s ng thun rng rai trong can b cac dn tc Tn Cng
• Nhn dn Nht bao ng binh lun chi ro n inh la mi trng xa hi va tin c ban khng th thiu cho phat trin va cai cach
• Tng Cuc Du lich Nha nc Trung Quc noi, co th bao am an toan cho du khach trong va ngoai nc Tn Cng
• Lng du khach tip on hang ngay Thin Tri Tn Cng nhanh chong tng tr lai
• U-rum-xi ang dn dn han gn vt thng s kin ngay 5 thang 7
• "ai hi Uy-ua th gii" nn ra cac thng tin, ghi hinh va anh gia kich ng thu hn dn tc
• Cng an thanh ph U-rum-xi Tn Cng bt gi 718 nghi can lin quan ti s kin "ngay 5-7"
Xem tip>>
• Chng kin mt cuc o sc trong n th Hi giao Tn Cng
• i lam thu vung duyn hai tr thanh s la chon mi tng thu nhp cua nng dn huyn Gia-si Tn Cng
• Chinh sach dn tc cua Trung Quc co li cho s binh ng va oan kt gia cac dn tc
Xem tip>>
Anh

• U-rum-xi ang iu tri cac ngi bi thng trong S kin ngay 5-7

• Tinh nguyn vin U-rum-xi

• Ngi dn U-rum-xi tich cc hin mau

• S ngi cht trong s kin ngay 5-7 U-rum-xi ln ti 156 ngi

• Ngi dn U-rum-xi khi phuc cuc sng binh thng

• Phong vin nc ngoai a tin tai U-rum-xi

• U-rum-xi xoa bo quan ch giao thng

• Bui sang cua U-rum-xi
Xem tip>>