Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

Cac ban thn mn , cho du chung ta cach xa mun nui nghin sng , song ting noi cua chung ti lun n vi ban trong sut bn mua xun ha thu ng , tuy chung ta cha gp mt nhau , nhng chng trinh phat thanh v tuyn va trc tuyn cua chung ti a khin chung ta tr thanh ban thn . Chc ban tng nhiu ln vit th va goi in thoai cho chung ti , s ung h y nhit tinh cua ban khin chung ti tht s cam ng , toan th anh chi em Ban Ting Vit Nam ai phat thanh Quc t Trung Quc (CRI) chung ti ly lam ht sc vinh d vi co nhiu ngi ban tri ky nh vy ........

Bai thi vit ln nay mang ta : "Ni vong tay ln Ti vi Ban Vit Ng CRI " , trong bai ban co th k lai nhng mu chuyn ma ban gn bo vi chng trinh phat thanh v tuyn va trc tuyn cua Ban ting Vit Nam ai phat thanh Quc t Trung Quc , hoc la a ra y kin va kin nghi hay cua ban i vi chng trinh cua chung ti .

Cuc thi vit ln nay se mi c Phi Yn , c Ngoc Anh , c L Quyn va thy Hung Anh lam thanh vin Hi ng chm thi , kt qua se chon ra mt giai c bit , hai giai nht , nm giai nhi , bay giai ba cung mt s giai khuyn khich khac . Danh sach c giai se c cng b trong chng trinh phat thanh v tuyn va trc tuyn cua chung ti vao cui thang 10 nm nay . Sau o chung ti se gi giy chng nhn va qua ky nim cho nhng ban c giai .

1. Cuc thi vit nay ht han vao ngay 1 thang 10 nm 2006 .

2. Bai thi vit khng han ch v th loai vn , t khoang 1000 n 1500 ch . Mi ban gi bai d thi cho chung ti theo hp th in t , ia chi la : vie@cri.com.cn .

3. Mi ban ghi ro Bai Thi Vit sau u bai d thi cua ban .

4. Mi ban th hin bai d thi bng ch Vit Nam khng du tranh bi loan ma .

5. Mi ban vit ro tn tui , ngh nghip , s bu in v.v trong khoang 100 ch .

6. Hoan nghnh ban kem theo y kin ong gop i vi Trang Web cua chung ti .

Tm s cua bin tp vin
• Tm s cua Bin tp vin-5
Sau khi oc xong bai thi vit, cac thy c anh chi nht chi khen ngi ban la mt c gai ti mi. Giong vn hai hc, anh minh hoa ep, tt ca u chng to ban mt nhiu cng phu cho bai nay...
• Tm s cua Bin tp vin-4
Bai thi vit cua ban Hoang Quang Thoa trong phn m u co oan miu ta v khng khi va tm trang cua ban. Qua o co th nhn ra ban Thoa la cy but gioi v miu ta tm trang. Ban va CRI kt duyn vi tiu thuyt "Tam Quc Din Nghia"...
• Tm s cua Bin tp vin-3
Ban Lao Vn Tu lam quen vi ai trong ngay sinh nht cua minh, vi vy ngay sinh nht o a tr thanh mt sinh nht kho qun nht cua ban. Trong luc xa nha xa qu hng, bun phin c n, Ban Vit ng...
Xem tip>>>
Danh sach c thng
Bai vit chon loc
• Trn Cao Sang--CRI co bit khng?
Nhng dong cam nghi nay c em nghi ra thi cung luc ngoai tri ang do nhng con mua cui cung cua cn bao s 5, mt cn bao va b vao Vit Nam. Ging nh vy, bai vit d thi nay cung la mt trong loat cac bai vit n nhng chuyn tau ...
• Nguyn Cao Sn--Mt quang thi gian v cung ti ep
Th la a 10 nm ri, ti lam ban vi ai phat thanh Quc t Trung Quc. i, mt quang thi gian v cung ti ep, va tran y nim tin va hy vong n vi ti. y la ln u tin ti cm but tham d cuc thi "Tim hiu lich s va vn hoa Trung Quc"...
• Cam nghi v Ti vi ai Phat Thanh Quc T Trung Quc
ai phat thanh Quc t Trung Quc la mt trong nhng ai phat thanh i ngoai quc gia duy nht cua Trung Quc. Trong nhng nm chin tranh khi la min mun cua qun phit Nht, ti cam thy ai luc by gi ong vai tro mt vi tri ...
Xem tip>>