Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Thang 10-2006, cac nha lanh ao Trung Quc va 10 nc ASEAN chi ro trong "Tuyn b chung Hi nghi cp cao ky nim 15 nm thit lp Quan h i thoai Trung Quc-ASEAN" rng: hai bn khuyn khich cac tinh ty nam Trung Quc tich cc tham gia vao s hp tac hu nghi cung co li gia Trung Quc va ASEAN. tich cc thuc y va phuc vu cho cng cuc xy dng Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN, y manh b cuc mi hp tac kinh t khu vc Trung Quc-ASEAN...>>
Vit Nam
• La Thanh a tin ngay 03-5-2007
• Duy Hoa a tin ngay 02-05-2007
• Duy Hoa a tin ngay 01-05-2007
• La Thanh a tin ngay 30-4-2007
• Duy Hoa a tin ngay 30-4-2007
• Duy Hoa a tin ngay 30-4-2007
• Duy Hoa a tin ngay 29-4-2007
Xem tip>>
• Phong vn Pho chu tich uy ban nhn dn Thanh ph H Chi Minh Nguyn Thanh Tai
• Ha Ni mong tng cng hn na quan h vi cac tinh min ty nam Trung Quc
• San phm in t Quang Ty thm nhp thi trng ASEAN
• Cam nhn bu khng khi si ni ngay ky nim 32 nm giai phong min Nam thng nht t nc Vit Nam a Nng
• oan phong vn "Hanh trinh hp tac Trung Quc--ASEAN" thm ai Ni Hu---di san th gii cua Vit Nam
Xem tip>>

• Vit Nam . n tng--C Hu I

• Vit Nam . n tng--C Hu II

• Vit Nam . n tng--Thm Lng Chu tich H Chi Minh

• Vit Nam . n tng--H Hoan Kim I

• Vit Nam . n tng--H Hoan Kim II

• Vit Nam . n tng--Trn ng ph Ha Ni

• Vit Nam . n tng --trn ng i Ha Ni

• Kt thuc phong vn tai Vit Nam
Xem tip>>
Cam-pu-chia

• Nhng nu ci Cam-pu-chia trong lang kinh phong vin

• ng-co vat --khu di tich c cng nhn la di san vn hoa th gii
Xem tip>>
• B trng B du lich Cam-pu-chia hoan nghnh cang nhiu du khach Trung Quc sang du lich tai Cam-pu-chia 2007/05/10
• oan phong vn cua 'Cuc hanh trinh hp tac Trung Quc-ASEAN' chia thanh ba nhom ln lt a tin tai Cam-pu-chia, Lao va Mi-an-ma 2007/05/10
• Pho Thu tng CPC tra li phong vn oan phong vin "Hanh trinh Hp tac Trung Quc-ASEAN". 2007/05/10
• Cam-pu-chia tng cng cng tac bao tn i vi khu n ng-co vat 2007/05/09
Xem tip>>
Mi-an-ma

• Cac quan chc cp cao Mi-an-ma tip oan phong vin

• oan phong vin n thm Nai-bi-tau, thu mi cua Mi-an-ma
Xem tip>>
• ai s Trung Quc tai Mi-an-ma noi Trung Quc se kin inh thi hanh chinh sach hu nghi va hp tac vi Mi-an-ma 2007/05/13
• Quan chc Mi-an-ma mong tng cng tinh hu nghi gia Trung Quc va Mi-an-ma 2007/05/12
Xem tip>>
Ma-lai-xi-a

• oan phong vin n Cu-a-la Lm-pua Ma-lai-xi-a I

• oan phong vin n Cu-a-la Lm-pua Ma-lai-xi-a II
Xem tip>>
• oan phong vin "Hanh trinh hp tac Trung Quc-ASEAN" gp g cac phng tin truyn thng tai Cu-a-la Lm-p 2007/05/24
• oan phong vin "Hanh trinh Hp tac Trung Quc-ASEAN" phong vn Thu hin bang P-nang 2007/05/23
• Thm "Nht bao Kwong Wah Ma-lai-xi-a" 2007/05/22
Xem tip>>
In--n-xia

• ao Ba-li I

• iu mua c sc ao Ba-li
Xem tip>>
• Tng th ky ASEAN Ong Keng Yong bay to lac quan trc tng lai cua ASEAN 2007/06/06
• In--n-xi-a mong mun tng cng hp tac vi Trung Quc v mt phat trin nng lng tai sinh 2007/06/01
• Quan h i tac chin lc gia hai nc Trung Quc va In--n-xi-a khng ngng c cung c va su sc 2007/05/31
Xem tip>>
Phi-lip-pin

• Hp tac ng nghip TQ--Phi-lip-pin

• Vinh Su-bich Phi-lip-pin
Xem tip>>
• Hoat ng "Hanh trinh hp tac Trung Quc ASEAN" kt thuc tt ep 2007/06/10
• Quan chc Phi-li-pin noi, trin vong hp tac kinh t thng mai Trung Quc - Phi-li-pin ht sc to ln 2007/06/08
• "Thi ky vang son " cua quan h Trung Quc-Phi-lip-pin trong con mt cua quan chc ngoai giao Trung Quc 2007/06/07
Xem tip>>
Lao

• Phong vn Thu tng Lao Bup-pha-vn

• Phong vn B Trng Cng nghip va Thng mai Lao
Xem tip>>
• ai s Trung Quc tai Lao noi tng cng hp tac hai nc phai kin tri nguyn tc cung co li 2007/05/12
• Thu tng Lao noi phai hoc tp kinh nghim cua Trung Quc, kin tri cng cuc i mi 2007/05/12
• "Hanh trinh Hp tac Trung Quc-ASEAN" bc sang ngay th 18 2007/05/11
• Hi trng Hi hu nghi Lao-Trung Quc mong ai FM Vin Chn cua ai CRI gop phn to ln hn nhm thuc y tinh hu nghi Lao Trung 2007/05/11
Xem tip>>
Thai Lan

• oan phong vin kt thuc phong vn Thai Lan

• Vinh Phang Nga Thai Lan I
Xem tip>>
• Pho Thu tng Thai Lan mong tng cng hn na s hp tac vi Trung Quc 2007/05/16
• Pho Thu tng Thai Lan mong tng cng hn na hp tac vi Trung Quc 2007/05/15
Xem tip>>
Singapore

• Mt trong nhng thanh ph sach nht trn th gii

• ai s Trung Quc tai Xinh-ga-po tra li phong vn
Xem tip>>
• Quan chc Sin-ga-po mong hai nc Sin-ga-po va Trung Quc xy dng "Xa l" giao lu trao i 2007/05/30
• ai s Trung Quc tai Sin-ga-po cho bit hai nc Trung Quc-Sin-ga-po se tng cng hp tac hn na 2007/05/28
• oan phong vn "Hanh trinh hp tac Trung Quc ASEAN" n Xinh-ga-po 2007/05/28
Xem tip>>
Brunei

• Thm Trng Trung hoc Trung Hoa Bru-ny

• oan phong vin giao lu vi cac oan th ngi Hoa Bru-ny
Xem tip>>
• Tng th ky ASEAN noi Hi ch Trung Quc ASEAN keo gn khoang cach song phng 2007/06/06
• ai s Trung Quc tai Bru-ny noi quan h hai nc la mu mc cua s binh ng khng phn bit ln nho 2007/06/05
Xem tip>>