Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Tng vn u t d an hp tac quc t Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 5 ln ti hn 3,5 ty USD
Xem Tip>>
• Hi ch Trung Quc ASEAN ln th 5 b mac
• Quan chc Hi Lin Hip Phu n Trung Quc ku goi coi trong vai tro cua phu n trong hanh ng giam thiu thin tai cua khu vc Chu A Thai Binh Dng
• Bc u xac inh thi gian t chc va chu cua Hi ch Trung Quc-ASEAN
• Nm 2008 kim ngach thng mai hai chiu Trung Quc Cam-pu-chia co th vt 1 ti USD
• Hi ch Trung Quc-ASEAN khin khng gian phat trin hp tac gia hai bn ngay cang rng m
• Nhn thu cng trinh i ngoai cua Trung Quc ky hp ng gn 50 ti USD tai ASEAN
Xem Tip>>
Thu nghe Chng Trinh
• Nghe Online: Hi nghi thng inh u t va thng mai TQ-ASEAN ln th 5 >> • Nghe Online: L khai mac Hi ch TQ-ASEAN ln th 5>>
Bc anh Hi ch

Thanh ph hp dn cua Vit Nam tai Hi ch

Phong cach Vit Nam c th hin qua thu cng ngh thu tai hin trng

"Ting ca vang vong t tri 2008" ngn vang trn bu tri thanh ph xanh

L ky u tin tai Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 5

My ngh truyn thng ASEAN tr thanh "con cng" cua Hi ch

Hi nghi cp cao Thng mai-u t Trung Quc-ASEAN tip tuc din ra

Phong cach Cam-pu-chia lun c th hin tai Hi ch

Mua Thai Lan thu hut ng ao khan gia
xem tip>>>>
Chng trinh c bit hi ch
• Thng gia Vit Nam tham d Hi ch Trung Quc-ASEAN ang phat trin trong s thay i
Nm nay la ln th ba oan Vit Nam thu nha trin lam ring danh cho cac cng ty Vit Nam tham gia Hi ch. c bit, nha trin lam cua oan Vit Nam la ln nht trong cac nc ASEAN, ca thay a co 120 thng gia a thu 192 gian trng bay, y la con s ln nht trong bn ky Hi ch Trung Quc-ASEAN...
• Nhng ngi ban cu tai Hi ch Trung Quc-ASEAN
Tai Hi ch Trung Quc-ASEAN ln nay co nhiu ban be quc t la ln u tin tham gia chng khac nao nh Nam Dng ln u tin phong vn a tin v Hi ch nay vy, nhng cung co rt nhiu ngi a nhiu ln tham gia Hi ch
xem tip>>
Cac ky Hi Ch
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 4 (Ngay 28 thang 10 nm 2007)
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 3 (Ngay 31 thang 10 nm 2006)
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 2 (Ngay 19 thang 10 nm 2005)
• Hi ch TQ - ASEAN khoa u tin (Ngay 3 thang 11 nm 2004)
Vai net v Trung Quc va ASEAN
• Trung Quc va ASEAN xit cht tay cung ng i vi khung hoang tai chinh tin t toan cu
• Quan h Trung Quc-ASEAN
• Hi nghi cp cao v thng mai va u t Trung Quc-ASEAN
• Quan h i tac Trung Quc-ASEAN thit lp tron 15 nm
• Gii thiu khai quat v Hi ch Trung Quc-ASEAN
• Hip hi cac nc ng Nam A -- ASEAN
Xem Tip>>
Cac nc ASEAN

• Mi-an-ma

• Lao

• Cam-pu-chia

• Bru-ny

• Thai Lan

• Ma-lai-xi-a
Xem Tip>>
Bc anh v Quang Ty

• Qu Lm

• Liu Chu

• Nam Ninh

• Khm Chu

• Bc Hai

• Quang Ty