Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Lu hoc sinh cac nc ASEAN tai cac trng ai hoc va cao ng Quang Ty gia tng
   2009-05-15 18:05:38    Xin Hua
Theo Tn Hoa xa:, tao ra cuc din mi m ca va hp tac trong giao duc ai hoc hng ti cac nc ASEAN, hin nay s giao lu, hp tac giao duc quc t gia cac trng ai hoc Quang Ty va cac nc ASEAN ngay cang dn dp.

Nm 2008 cac trng ai hoc Quang Ty co 3696 lu hoc sinh cac nc ASEAN, chim khoang 1/10 tng s lu hoc sinh cac nc ASEAN tai Trung Quc.

T nm 2004 n nay, Quang Ty hng nm u t chc cho cac trng ai hoc n Vit Nam, Thai Lan, In--n-xi-a t chc trin lam giao duc quc t, tuyn truyn va gii thiu cac trng ai hoc Quang Ty, m rng quan h hp tac.

Quang Ty d kin tp trung ung h 1 n 2 trng ai hoc co iu kin tng bc nng cao trinh quc t hoa, va da vao u th quan h lu dai va la c s nhn tai ngn ng cua trng vi cac nc ASEAN, xy dng mt c s nghin cu v giao lu, hp tac Trung Quc-ASEAN ngay trong trng ai hoc.