Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  B Giao duc Trung Quc ra thng bao nhc nh nhn vin lu hoc nghim phong bi phn t bun lu ma tuy li dung
   2009-08-13 11:45:49    Xin Hua
Theo tin Tn Hoa xa: B Giao duc Trung Quc ngay 12 ra thng bao, nhc nh nhn vin lu hoc khng nn giup ngi khac mang nhp canh trong tinh hinh thiu s cn nhc, tranh bi phn t bun lu ma tuy li dung.

Tin cho bit, gn y, hai n sinh Trung Quc lu hoc tai Ma-lai-xi-a do trong hanh ly mang h ngi khac co cha ma tuy, cho nn khi nhp canh a bi hai quan Trung Quc kham pha, ng thi bi bt giam hinh s.

tranh tai xay ra nhng s kin nh vy, B Giao duc Trung Quc nhc nh nhn vin lu hoc Trung Quc tai nc ngoai hay nghim khc tun thu phap lut, khi v nc khng nn tuy tin giup ngi khac mang nhp canh, c bit phai nng cao canh giac trc yu cu mang tra thu lao cao.