Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc d inh se tng chi tiu hoc bng danh cho lu hoc sinh n Trung Quc hoc tp ln 20 nghin sut
   2008-07-31 19:51:47    Nhn dn nht bao
Theo Nhn Dn nht bao Trung Quc ban hai ngoai : Ba Lu Kinh Huy Tng Th ky Uy ban quan ly Quy Lu hoc sinh Nha nc Trung Quc mi y cho bit, Chinh phu Trung Quc d kin n nm 2010 se tng chi tiu hoc bng danh cho Lu hoc sinh n Trung Quc hoc tp ln 20 nghin sut.

c bit, nm 2007, Trung Quc danh 10 nghin sut hoc bng cho lu hoc sinh nc ngoai n Trung Quc hoc tp.

Tai tun giao lu giao duc Trung Quc ASEAN, ba Lu Kinh Huy cho bit, nhng lu hoc sinh a thi va c nhn hoc bng cua Chinh phu Trung Quc n Trung Quc hoc tp se c cp hoc bng toan phn gm tin hoc phi va tin tr cp sinh hoat.

Nm 2007, s lng lu hoc sinh n Trung Quc hoc tp a tng ln 20 nghin hoc sinh, tng gp 5 ln so vi 10 nm trc.