Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Tr��n Duy T��c � Ng���i ���t n��n mo�ng b�� m�n khoa ho�c c�ng ngh�� d��t may hi��n �a�i Trung Qu��c
   2009-10-22 15:48:02    CRIonline
Tr��n Duy T��c (1902-1984), ng���i ti�nh An Huy, ng���i ���t n��n mo�ng b�� m�n khoa ho�c c�ng ngh�� d�t� may hi��n �a�i Trung Qu��c, nha� gia�o du�c va� nha� hoa�t ���ng xa� h��i.

Tr��n Duy T��c n�m 1921 thi ��� va�o Khoa hoa� �a�i ho�c Phu�c �a�n, n�m 1925 �i l�u ho�c ta�i Anh, ho�c c�ng ngh�� hoa� nhu��m ta�i Khoa hoa� nhu��m �a�i ho�c Leeds. N�m 1929 v�� n���c �a� l��n l���t gia�ng da�y ta�i ca�c tr���ng �a�i ho�c Ki� Nam, �a�i ho�c Phu�c �a�n, �a�i ho�c B��c Kinh, �a�i ho�c Nam Th�ng, �ng gia�ng da�y ca�c ch��ng tri�nh hoa� ch��t c�ng nghi��p, nhu��m, v.v. r��t ����c ho�c sinh y�u m��n.

Sau khi N���c Trung Hoa m��i tha�nh l��p, Tr��n Duy T��c gi�� ch��c Th�� tr���ng B�� C�ng nghi��p d��t may, chu� qua�n s�� nghi��p gia�o du�c d��t may toa�n qu��c trong th��i gian da�i. ��� x�y d��ng h�� th��ng gia�o du�c c�ng nghi��p d��t may hoa�n thi��n, �ng �a� d��c s��c va�o nh��ng c�ng vi��c nh�: �i��u chi�nh va� x�y d��ng tr���ng, tha�nh l��p chuy�n nga�nh, ch��ng tri�nh gia�ng da�y, ca�i ca�ch gia�ng da�y, bi�n soa�n gia�o tri�nh, nghi�n c��u khoa ho�c, v.v.. ���n n�m 1982, trong ca� n���c �a� co� 30 tr���ng �a�i ho�c cao ���ng d��t may, co� 15,1 nghi�n ho�c sinh theo ho�c ta�i tr���ng, t�ng h�n 10 l��n so v��i tr���c khi tha�nh l��p n���c. Ca� n���c co� 97 c� quan nghi�n c��u khoa ho�c d��t may, h�n 6 nghi�n ca�n b�� nghi�n c��u khoa ho�c.

Tr��n Duy T��c la�nh �a�o vi��c l��p quy hoa�ch pha�t tri��n da�i ha�n khoa ho�c c�ng ngh�� d��t may trong ca�c th��i ky� cu�a qu��c gia. Chu� tri� tha�o lu��n va� x�y d��ng "Quy hoa�ch 12 n�m pha�t tri��n khoa ho�c c�ng ngh�� d��t may n�m 1956-1967", xa�c �i�nh ph��ng h���ng pha�t tri��n khoa ho�c c�ng ngh�� quan tro�ng va� chi�nh sa�ch h��u quan cu�a c�ng nghi��p d��t may. Sau na�y, "Quy hoa�ch pha�t tri��n 10 n�m khoa ho�c c�ng ngh�� d��t may n�m 1963-1972", "Quy hoa�ch pha�t tri��n khoa ho�c c�ng ngh�� d��t may n�m 1978-1985", v.v.. ���u ����c x�y d��ng d���i s�� chu� tri� cu�a �ng. D���i s�� la�nh �a�o cu�a �ng, khoa ho�c c�ng ngh�� c�ng nghi��p d��t may Trung Qu��c pha�t tri��n nhanh cho�ng, ���n cu��i th��p ni�n 60 �a� t��ng b���c ru�t ng��n khoa�ng ca�ch v��i tri�nh ��� qu��c t��.

N�m 1972, qua s�� thu�c ���y cu�a Tr��n Duy T��c, n�m b�� va� u�y ban la� Vi��n ha�n l�m khoa ho�c Trung Qu��c, U�y ban k�� hoa�ch Nha� n���c, B�� C�ng nghi��p d��t may, B�� N�ng nghi��p, B�� Th��ng ma�i ph��i h��p ban ha�nh ph��ng a�n thi ha�nh ti�u chu��n qu��c gia b�ng GB1103-72, t�� �o� ti�u chu��n qu��c gia b�ng ���u ti�n cu�a Trung Qu��c ra ���i, ti�u chu��n na�y ���n nay v��n ����c a�p du�ng. D���i s�� quan t�m va� t�� ch��c cu�a �ng, Trung Qu��c co�n l��n l���t x�y d��ng ti�u chu��n qu��c gia v�� len, day, lu�a, v.v..

Tr��n Duy T��c co�n phu� tra�ch c�ng ta�c vi��n tr�� n���c ngoa�i cu�a c�ng nghi��p d��t may trong th��i gian da�i.

N�m 1956 � 1957 Trung Qu��c vi��n tr�� Mi-an-ma x�y d��ng Nha� ma�y d��t may Zin Mai, la� d�� a�n vi��n tr�� n���c ngoa�i ���u ti�n cu�a B�� c�ng nghi��p d��t may, cu�ng la� d�� a�n vi��n tr�� n���c ngoa�i ���u ti�n cu�a nga�nh c�ng nghi��p Trung Qu��c. Trong khi chu� tri� d�� a�n na�y, Tr��n Duy T��c �i�ch th�n quan t�m va� nghi�n c��u ca�c v��n ��� h��u quan v�� ky� thu��t.

N�m 1955, Trung Qu��c giu�p Nha� ma�y d��t Nam �i�nh Vi��t Nam kh�i phu�c sa�n xu��t. Trong qua� tri�nh th��c thi d�� a�n x�y d��ng m�� r��ng c� s�� in nhu��m cu�a nha� ma�y na�y, Tr��n Duy T��c giu�p ca�c chuy�n gia vi��n tr�� Vi��t Nam gia�i quy��t nhi��u v��n ��� nh� thi��t k��, l��p ���t thi��t bi�, t�� ch��c cho ca�n b�� ky� thu��t �i ho�c t��p �� n���c ngoa�i, v.v.. khi��n cho d�� a�n ����c hoa�n tha�nh m��t ca�ch thu��n l��i.