Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cu lac b Tui tre--Mon n Trung Quc va Vit Nam
   2009-10-20 17:50:17    cri

Nghe Online

Mt cuc iu tra cua Trung Quc gn y cho thy, 8 mon n Trung Quc ma nhng ngi nc ngoai ang sinh sng tai Trung Quc cam thy ngon nht ln lt la mon thit xao chua ngot, Ga Cung Bao, u phu ba Ma, vn thn, suy cao, nem Trung Quc, mi xao va vit quay.

i vi cac ban nc ngoai hoc ting Trung ma noi, co le u bit cu chao hoi "ban a n cha" trong ting Trung Quc, y la cach chao hoi cua ngi Trung Quc. T o co th thy, Trung Quc lun la mt nc coi trong vn hoa m thc. Cac mon n Trung Quc chia thanh 8 trng phai theo vi tri ia ly, o la trng phai Sn ng, trng phai T Xuyn, trng phai Quang ng, trng phai Phuc Kin, trng phai Giang T, trng phai Trit Giang, trng phai H Nam va mon n An Huy, cac loai mon n u co c sc ring cua minh. Phat thanh vin Mn Linh va Thu Thuy se chia se vi cac ban nhng mon n Trung Quc va Vit Nam ma minh cam thy ngon nht.