Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thai Lan c lu hoc sinh n Trung Quc ao tao giao vin Han ng ngi ban x
   2008-10-23 13:29:36    cri
Theo tin ai chung ti: Nm nay, Thai Lan se tuyn chon va c 122 hoc vin n trng ai hoc Trung Quc hoc tp, tin hanh ao tao giao vin Han Ng ngi ban x cho Thai Lan.

Theo Hip nghi gia hai nc Trung Quc va Thai Lan, bt u t nm nay, B Giao duc Thai Lan mi nm c hn 100 thac sy tt nghip ai hoc Han Ng n Trung Quc hoc chng trinh giao duc Han ng mt nm theo hoc bng cua Nha nc Trung Quc. Chng trinh nay keo dai 3 nm.

Song song vi a giao lu hai nc Trung Quc -Thai Lan ngay cang dn dp, "cn st Han ng" tai Thai Lan cung ngay cang dng cao, s Trng cng lp Thai Lan m chng trinh day Han ng a tng ln ti 500 trng, s ngi theo hoc Han ng cung tng vot ti hn 300 nghin ngi.