Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  53 trng ai hoc va cao ng TQ ln u tin on nhn lu hoc sinh do chinh phu nc ngoai tai tr
   2006-01-21 16:35:50    Xin Hua
Theo tin Tn hoa xa , ngay 20 tai Bc Kinh , b giao duc TQ tuyn b , k t nm 2006 , 53 trng ai hoc va cao ng TQ se on nhn va ao tao lu hoc sinh do chinh phu nc ngoai tai tr . y la ln u tin cac trng ai hoc TQ ao tao lu hoc sinh do chinh phu va c quan nc ngoai tai tr .

B trng giao duc TQ Chu T noi , TQ ang tr thanh im n quan trong mang tinh cht lu ng cua hoc sinh cac nc , hin nay , lu hoc sinh cua hn 170 nc ang theo hoc tai hn 500 trng ai hoc va cao ng TQ , ho u theo hoc tai TQ theo ch hoc bng cua chinh phu TQ hoc phng thc t tuc .

Nhng nm gn y , s lng lu hoc sinh theo hoc tai TQ noi chung binh qun mi nm tng 20o/o , nm 2004 , s lu hoc sinh sang lu hoc tai TQ a vt hn 110 nghin ngi .