Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  53 tr���ng �a�i ho�c va� cao ���ng TQ l��n ���u ti�n �o�n nh��n l�u ho�c sinh do chi�nh phu� n���c ngoa�i ta�i tr��
   2006-01-21 16:35:50    Xin Hua
Theo tin T�n hoa xa� , nga�y 20 ta�i B��c Kinh , b�� gia�o du�c TQ tuy�n b�� , k�� t�� n�m 2006 , 53 tr���ng �a�i ho�c va� cao ���ng TQ se� �o�n nh��n va� �a�o ta�o l�u ho�c sinh do chi�nh phu� n���c ngoa�i ta�i tr�� . ��y la� l��n ���u ti�n ca�c tr���ng �a�i ho�c TQ �a�o ta�o l�u ho�c sinh do chi�nh phu� va� c� quan n���c ngoa�i ta�i tr�� .

B�� tr���ng gia�o du�c TQ Chu T�� no�i , TQ �ang tr�� tha�nh �i��m ���n quan tro�ng mang ti�nh ch��t l�u ���ng cu�a ho�c sinh ca�c n���c , hi��n nay , l�u ho�c sinh cu�a h�n 170 n���c �ang theo ho�c ta�i h�n 500 tr���ng �a�i ho�c va� cao ���ng TQ , ho� ���u theo ho�c ta�i TQ theo ch�� ��� ho�c b��ng cu�a chi�nh phu� TQ ho��c ph��ng th��c t�� tu�c .

Nh��ng n�m g��n ��y , s�� l���ng l�u ho�c sinh theo ho�c ta�i TQ no�i chung bi�nh qu�n m��i n�m t�ng 20o/o , n�m 2004 , s�� l�u ho�c sinh sang l�u ho�c ta�i TQ �a� v���t h�n 110 nghi�n ng���i .