Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac trng ai hoc va cao ng Trung Quc se tuyn thm hang chuc nghin thi sinh t khu vc min Trung va min Ty
   2009-07-16 17:15:48    CRIonline
Theo tin ai chung ti: Ngay 16, B Giao duc Trung Quc a tin cho bit, nm nay se tin hanh ra soat k hoach tuyn sinh cua cac trng ai hoc va cao ng, tng thm hang chuc nghin c hi cho hoc sinh cua khu vc min Trung va min Ty.

Nm nay, cac trng ai hoc va cao ng Trung Quc tng cng se tuyn 6,29 triu thi sinh, ty l trung tuyn vt qua 60%.