Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng thai du lich
   2009-10-16 15:06:56    cri

Do ngay nghi Quc khanh Trung Quc trung lp vi Tt Trung thu truyn thng, ngi dn Trung Quc c nghi 8 ngay lin, c coi la "Tun l vang dai nht". Theo thng k cua Vn phong Hi nghi iu phi Lin b Du lich Ngay nghi Trung Quc, tinh n 18 gi ngay 5, 119 khu du lich c giam sat tng cng a on 3,44 triu lt ngi.

Nm nay ung vao nm nc Trung Hoa mi thanh lp tron 60 nm, Thu Bc Kinh a t chc mit tinh chao mng Quc khanh long trong. Du khach trong va ngoai nc ti tp n tham quan cam nhn bu khng khi Quc khanh nng nhit cua Bc Kinh. Ban Chi huy Tun l vang Quc khanh khu vc Thin An Mn cung cp s liu thng k cho thy, ngay 2 va ngay 3, s du khach Quang trng Thin An Mn u t pha 1,5 triu lt ngi/ngay.

Ngoai thng ngoan canh non xanh nc bic cua t nc Trung Quc ra, rt nhiu ngi dn Trung Quc la chon i du lich nc ngoai. Ba ng Khanh Linh, Tng Giam c Khu vc chu A i-xny bay to, trong dip nghi Quc khanh mung 1 thang 10, s du khach Trung Quc i thm i-xny My a tng vi mc ln so vi nhng nm trc.

Mi y, Vin Nghin cu Du lich Trung Quc d oan thi trng du lich trong dip nghi mung 1 thang 10 va Tt Trung thu cho rng, s ngi Trung Quc i du lich nc ngoai trong tun du lich vang se ln ti 6 triu lt ngi. ng Lu Vu Hung, Tr ly Tng Giam c Tng Cng ty Du lich Quc t Trung Quc noi: "Ti d oan trong 8 ngay nghi nay, thi phn du lich trong nc cua cng ty chung ti se tng khoang 30%, du lich xut canh se tng trn 20%."

Theo Vin Nghin cu Du lich Trung Quc d oan, trong dip nghi mung 1 thang 10 nm nay, s du khach du lich trong nc se vt qua 200 triu lt ngi, tng 13% so vi cung ky, doanh thu du lich se vt qua 100 ty nhn dn t, tng 25% so vi cung ky.

Lin hoan Du lich Quc t Bc Kinh ln th 11 nm 2009 do Chinh quyn Bc Kinh va Tng Cuc Du lich Nha nc Trung Quc phi hp, S Du lich Bc Kinh, Chinh quyn qun Triu Dng va Ban Quan ly Cng vin -lim-pich ng ln t chc se din ra t ngay 23 n ngay 25 thang 10 tai ng ph canh quan Cng vin -lim-pich Bc Kinh. n luc o, oan biu din gn 300 ngi n t hn 70 nc va vung lanh th 5 chu luc th gii cung nh 18 qun huyn Bc Kinh va mt s tinh thanh hp tac du lich khu vc se tham gia biu din va cac hoat ng do ban t chc sp xp.

Lin hoan Du lich quc t Bc Kinh ln nay vi chu "Hn hoan c vu, hi tu Bc Kinh", se nu bt chu vn hoa nhac cu trng, nhm xy dng Lin hoan Du lich quc t Bc Kinh thanh mt Lin hoan nhac cu trng th gii ni ting th gii. Trong thi gian Lin hoan Du lich se t chc cac hoat ng nh l khai mac nhac trng trong th, biu din thi trang, gii thiu tai nguyn du lich trong va ngoai nc v,v. Trong Lin hoan Du lich ln nay, yu t trng va yu t quc t se c th hin y u, tinh tham d cua ngi dn va kha nng sang tac cua cac oan nhac se c th hin y u, hiu ng thng hiu du lich cung se ni bt hn.