Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n"-180
   2009-06-23 16:32:11    CRIonline
Th�a quy� vi� va� ca�c ba�n, ky� thi �a�i ho�c cu�a Trung Qu��c �a� di��n ra trong hai nga�y 7 va� 8 tha�ng 6, co�n ca�c ba�n �� Vi��t Nam thi� lu�c na�y co�n �ang pha�i b��n �n ba�i ��� chu��n bi� cho ky� thi t��i, nh�ng L�� Quy�n mong ca�c ba�n trong khi ho�c ha�nh c�ng th��ng cu�ng n�n s��p x��p th��i gian m��t ca�ch khoa ho�c va� b��t chu�t th��i gian ���n v��i ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" ��� la�m quen v��i ca�ng nhi��u ba�n nghe �a�i.

M�� ���u ti��t mu�c na�y h�m nay, chu�ng ta cu�ng la�m quen v��i ba�n L�u Thi� T�m �� xo�m 3, xa� Tha�i An, huy��n Tha�i Thu�y, Tha�i Bi�nh qua nh��ng l��i t�m s�� sau ��y:

Em la� m��t thi�ch gia� quen thu��c t�� l�u cu�a CRI, tuy ��y la� l��n ���u ti�n em vi��t th� cho chi�, nh�ng em th���ng xuy�n nghe ca�c ti��t mu�c cu�a CRI, vi� em coi ��y la� mo�n �n tinh th��n cu�a em, nh��t la� sau nh��ng khi ho�c t��p c�ng th��ng, nh��ng ba�i ha�t va� ba�n nha�c Trung Qu��c la�i giu�p em la�m ti�u tan s�� m��t nho�c. Em ����c bi��t ch��ng tri�nh cu�a CRI cu�ng �a� thu hu�t r��t nhi��u ba�n thi�nh gia� Vi��t Nam, ngay ca�c ba�n cu�a em cu�ng th���ng xuy�n nghe va� vi��t th� cho quy� �a�i.

Chi� bi��t kh�ng, m��i khi nghe co� ba�n na�o mu��n la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i, em ���u ghi t�n va� �i�a chi� cu�a ba�n va�o m��t quy��n s�� ��� li�n h�� v��i ca�c ba�n. Vi� nghe ch��ng tri�nh cu�a CRI, n�n cha�u �a� hi��u bi��t th�m v�� Trung Qu��c va� ca�ng y�u m��n Trung Qu��c. Chi�nh vi� v��y cha�u �a� theo ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c, ��� co� th�� ti�m hi��u th�m nhi��u v�� Trung Qu��c. H�m nay, cha�u mong th�ng qua ti��t mu�c na�y ��� la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i, chu�c ca�c ba�n va� gia �i�nh an khang, vui ve�.

Ba�n th�� hai ���n v��i ti��t mu�c na�y h�m nay la� ba�n Vi Thi� Thi��n �� th�n Cao B��ng, xa� Vu� B��n, huy��n Kr�ng P��k, ti�nh ���k L��k. Trong th� g��i cho L�� Quy�n ba�n Thi��n vi��t:

C� L�� Quy�n ki�nh m��n, ��m nay b�n ngo�n �e�n d��u le lo�i va� chi��c �a�i nho� �� m��t vu�ng th�n qu� Vi��t Nam, cha�u r��t vui m��ng va� ca�m ���ng khi nghe th��y ti��ng no�i Vi��t Nam t�� ph��ng tr��i xa Trung Qu��c. ��y la� ti��ng no�i b��c nhi�p c��u cho ti�nh h��u nghi� Vi��t Trung, cho ti�nh ba�n gi��a ca�c ba�n thi�nh gia�. Cha�u ca�m ���ng la� ���t n���c Trung Qu��c �a� bo� th��i gian va� ti��n cu�a c�ng s��c ��� ta�o �i��u ki��n cho chu�ng em, nh��ng thi�nh gia� vi��t Nam co� th�� ti�m hi��u Trung Qu��c va� th�� gi��i. Qua �o� cu�ng �a� bi��t ����c nhi��u �i��u b�� i�ch, co� th�� no�i CRI �a� mang ���n cho ca�c ba�n thi�nh gia� nh��ng mo�n qua� v� gia�.

H�m nay, cha�u mong c� la�m nhi�p c��u n��i ��� cho cha�u ����c la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i, b��i em r��t ph��n kh��i va� ha�nh phu�c ����c la�m m��t tha�nh vi�n trong t��p th�� ca�c ba�n thi�nh gai� cu�a CRI. Chu�c ca�c ba�n va� gia �i�nh bi�nh an, vui, khe�o. Mong ca�c ba�n s��m li�n h�� v��i mi�nh.

Sau ��y la� nh��ng l��i t�m s�� cu�a ba�n Nguy��n Thi� Ngo�c Thu�y c��a ha�ng xe ma�y Hu�ng T�m, Th��n Kh�, Th�ng Long, ��ng H�ng, Tha�i Bi�nh:

Chi� L�� Quy�n Ki�nh m��n, �a� bao l��n em vi��t th� cho ca�c anh ca�c chi� nh�ng kh�ng ����c h��i �m, khi nghe chi� �o�c t�n em tr�n �a�i, em h��t ���i vui m��ng, reo ��m ca� nha�, r��i �i ��u, g��p ai em cu�ng khoe la� �a� ����c l�n �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c, co� nhi��u ng���i kh�ng tin em la�i ����c l�n �a�i cu�a Trung Qu��c, nh�ng ba�n be� cu�a em th���ng xuy�n nghe ch��ng tri�nh cu�a CRI thi� nh��n ra ngay va� m��ng thay cho em, vi� chu�ng em m� nghe ch��ng tri�nh cu�a CRI l��m chi� a�.

Ca�c ch��ng ri�nh cu�a CRI �a� mang ���n cho chu�ng em m��t mo�n �n tinh th��n r��t b�� i�ch, khi��n cho ti�nh ca�m gi��a nh�n d�n hai n���c xi�ch la�i g��n nhau h�n, nh� ng���i ba� con th�n thi�ch cu�ng chung s��ng d���i ma�i nha� r��ng l��n. Em nghi� �o� la� s�� tha�nh c�ng cu�a quy� �a�i. Nh�ng co�n co� m��t �i��u thu hu�t chu�ng em la� th�ng qua ch��ng tri�nh chu�ng em �a� la�m quen ����c v��i nhi��u ba�n nghe �a�i, chu�ng em cu�ng nhau trao ���i ti�nh hi�nh ho�c t��p cu�ng nh� nh��ng ch��ng tri�nh cu�a CRI ma� chu�ng em cu�ng �a thi�ch. Chu�c quy� �a�i, nga�y ca�ng co� nhi��u thi�nh gia� va� co� th�m nhi��u nh��ng n��i dung ma� chu�ng em �a thi�ch.