Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Xin ti��p ca�c ba�n Minh Thanh, Ma�nh Linh va� H�y G�
   2009-09-23 19:31:37    cri
Tr��ng Minh Thanh ttruongminh@gmail.com An L��ng, My� Cha�nh, Phu� My�, Bi�nh �i�nh

K�� t�� nga�y b���c va�o gia�ng ����ng Trung ho�c c� s��, Trung Qu��c co� th��i li�ch s�� vua T��n Thu�y Hoa�ng. ���n ph��n li�ch s�� hi��n �a�i, em bi��t em ����c bi��t cu��c ���u tranh gia�i pho�ng d�n t��c cu�a Vi��t Nam co� ph��n �o�ng go�p kh�ng nho� cu�a Trung Qu��c, t�� �o� em qy��t �i�nh ti�m hi��u ky� th�m v�� Trung Qu��c, va� em ����c bi��t nh��ng tha�nh t��u v���t b��c cu�a Trung Qu��c trongc�ng cu��c x�y d��ng va� pha�t tri��n ���t n���c. Em ca�m th�ng v��i ng���i Trung Qu��c ch�n chi�nh tr���c nh��ng vu� vi��c �a�ng ti��c xa�y ra �� T�y Ta�ng va� T�n C��ng, ki�ch li��t l�n a�n nh��ng ph��n t�� pha� hoa�i trong va� ngoa�i n���c ch��ng pha� n���c xa� h��i chu� Trung Qu��c. Em mong r��ng, Trung Qu��c kh�ng chi� d��ng la�i �� nh��ng tha�nh ti�ch �a�t ����c trong sa�u m��i n�m qua ma� Trung Qu��c se� ti��p tu�c pha� huy ca�c gia� tri� ti��m n�ng cu�a mi�nh ��� ��a ���t n���c Trung Hoa b���c l�n �a�i vinh quang cu�a th�� gi��i.

Ngo�c A�nh: Ba�n Minh Thanh th�n m��n, xin ca�m �n nh��ng ti�nh ca�m cu�ng nh� n��i ca�m th�ng cu�a ba�n ���i v��i ���t n���c Trung Qu��c, hoan ngh�nh ba�n sau na�y ti�m hi��u TQ nhi��u h�n qua trang web CRI.

Ba�n Lo� Ma�nh Linh lumengling_lml@yahoo.com th�n Trai Di��m xa� Nh��t Ti�n huy��n H��u Lu�ng ti�nh La�ng S�n vi��t:

Trong su��t th��i gian nghe ca�c ti��t mu�c cu�a �a�i pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c cu�ng nh� qua ba�o �i��n t�� cu�a quy� �a�i, em nh��n th��y kinh t�� Trung Qu��c nga�y ca�ng pha�t tri��n ma�nh me� ���ng th��i �a� giu�p cho n��n kinh t�� th�� gi��i nga�y ca�ng �i l�n. Trung Qu��c co� n��n khoa ho�c pha�t tri��n ma�nh me�, qua �o� c��n th��y ����c Trung Qu��c la� m��t n���c ��� ca�c n���c tham kha�o va� ho�c t��p. Nh�n ky� ni��m 60 n�m Trung Qu��c b���c sang m��t b���c ngo��t m��i, em xin chu�c Trung Qu��c nga�y ca�ng pha�t tri��n.

Ngo�c A�nh: Ba�n Ma�nh Linh th�n m��n, ca�m �n nh��ng l��i chu�c va� tin c��y cu�a ba�n da�nh cho ���t n���c Trung Qu��c. Xin xi��t ch��t tay ba�n.

Ba�n Ly� H�y G� hoangtukientruc@yahoo.com Ng�n S�n ti�nh B��c Ca�n Vi��t Nam vi��t: L��n ���u ti�n em thu nghe ch��ng tri�nh cu�a quy�� �a�i va�o n�m em l�n l��p 7 ph�� th�ng, em r��t vui ����c bi��t nhi��u th�ng tin ma� em co�n ch�a ����c bi��t qua sa�ch v��, cu�ng nh� ca�c ph��ng ti��n th�ng tin �a�i chu�ng tr���c �o�. K�� t�� khi em b��t ����c la�n so�ng cu�a quy� �a�i, lu�c na�o em cu�ng da�nh th��i gian ��� nghe �a�i, em t��ng tham gia nhi��u cu��c thi do quy� �a�i t�� ch��c, r��i em thi ��� �a�i ho�c, nh�ng em v��n th���ng xuy�n va�o trang web cu�a CRI. Vi��t Nam va� Trung Qu��c la� hai n���c la�ng gi��ng nu�i li��n nu�i, s�ng li��n s�ng co� quan h�� truy��n th��ng h��u ha�o. Nh�n di�p ky� ni��m 60 n�m tha�nh l��p N���c C��ng Hoa� nh�n d�n Trung Hoa, quy� �a�i t�� ch��c cu��c thi toa�n c��u ti�m hi��u N���c Trung Hoa m��i, m��c du� r��t b��n nh�ng em v��n tham gia. Xin chu�c ���t n���c Trung Qu��c se� g��t ha�i ����c nhi��u tha�nh t��u h�n n��a trong mo�i li�nh v��c. Chu�c ti�nh h��u nghi� hai n���c chu�ng ta nga�y ca�ng b��n ch��t.

Ngo�c A�nh: Ba�n H�y G� th�n m��n, r��t ca�m ���ng khi ba�n cho bi��t ba�n g��n bo� v��i �a�i CRI �a� nhi��u n�m nh� v��y, mong CRI la� ng���i ba�n tri ky� cu�a ba�n trong qua�ng ���i sinh vi�n cu�ng nh� trong ma�i ma�i sau na�y. Xin chu�c ba�n tha�nh �a�t va� ha�nh phu�c.